سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

اهالی روستا ی ” لیمونسکی” از پایین کشیدن مجسمه “لنین” جلوگیری کردند .

parcham2

 به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

شبه نظامیان ” آزف” موفق به تخریب مجسمه لنین نشدند .

روز پیش در 29/04/2016 ، شبه نظامیان  هنگ ” آزف ”  وابسته به ” دولت ” اوکراین ” برای پایین کشیدن یکی از چند مجسمه باقیمانده ” لنین ” در ” اوکراین ، به روستای ” لیمونسکی” ناحیه ” ادسا ” مراجعه کردند . شبه نظامیان با انداختن طناب به گردن مجسمه ، ایتدائا قسمت فوقانی  محسمه را به پایین کشیدند که در این میان مردم طرفدار ” لنین “خبر دار شده و با تجمع در اطراف مجسمه از تخریب بیشتر آن جلوگیری کردند  و به زدو خورد با آنها  پرداختند ..  بعد از درگیری که با کتک خوردن شبه نظامیان  همراه بود، مردم با سر دادن ا فریاد های ” فاشیست . فاشیست  آنان را .مجبور به سوار شدن به مینی بوس و تر ک محل کردند .لازم به تذکر است که پارلمان “اکراین ” در سال 2015 ، کمونیزم و نازیسم را مترادف یکدبگر اعلام کرده و بر اساس این قانون امر به جمع اوری تمام علائم و نشانه های دوران مربوط به اتحاد جماهیر شوروی  کرده و اسامی روسی را از خیابانها نیز به اسامی دیگر تغییر دادند ..البته شبه نظامیان “آزف ”  از حق اجرای خودسرانه این قانون بر خوردار نبوده اند . اما ماموران پلیس که در آن محل حاضر بوده اند از این عمل آنان جلوگیری بعمل نیاورده اند .

 

 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: