سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

بنظر شما چه چیزی این روحانی را بر قص در آورده است ؟

parcham2

 به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

akhond6

مدتی است که ویدیوی  زنان رقصان با روبنده و مقنعه را در شیکه های اچتماعی می بینیم . اما بنظر شما  این آخوند  چرا با آهنگ ” آمنه ” آغاسی ” اینطور برقص آمده است ؟  البته حاج خانومش هم با چادر و مقنعه با ایشان می رقصند 

 

 

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: