سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

کتک خوردن ” آخوند ” صیغه ای از دست زنان خشمگین

parcham2

 به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

 

ببینید این زنان باشرف مسلمان چگونه این اخوند صیغه ای را به باد کتک گرفته اند 

این آخوند توسط محضر دار از زنان تقاضای صیغه کرده و با خشم رنان روبروشده است

 

 

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: