سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

با زنان و دختران شجاع در مبارزه با حجاب اجباری-2

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

آزادی یک جامعه ، وابسته به  آزادی زنان آن جامعه است .

 

ملاک آزاد بودن یک جامعه آزاد بودن زنان آن جامعه است . این سخن بسیاری از بزرگان فعال در دفاع از حقوق زنان است . با این ملاک ایران جامعه ای بشدت بسته به حساب می آید . آزادی زن فقط به معنای آزادی از حجاب اجباری نیست . آن زنی که  بعد از جدایی از همسرش باید برای دیدن  فرزندش زار بزند و التماس کند ، آن زنی که بعد از مرگ شوهرش برای سرپرستی کودک یتیمش باید به هر دری بزند و به خانواده شوهر در گذشته اش التماس کند ، آن زنی که برای فرار از مزاحمت های  مدیر حزب اللهی اش در محل کار باید از ترس به خود بلرزد ، آن زنی که برای امرار معاش باید تن فروشی کند چون ار گانهای تامین اجتماعی  در ایران قادر به کمک به زنان کم در آمد نیستند ، این زنان نمی توانند آزاد باشند و جنین جامعه ای ازاد نیست . اما زنان در جبهه ای به گستردگی ایران بزرگ می توانند دفاع از حقوق خود را با به چالش کشیدن قوانین ظالمانه و  حجاب اجباری بعنوان مهمترین  نمود از فرهنگ نادیده گرفتن حقوق زن ، آغاز کنند .

این مبارزه و به چالش کشاندن حجاب اجباری و فرهنگ یا روسری یا توسری ، مدتهاست که در خیابانهای ایران و تهران آغاز شده است و هرروز فیلم های بیشتری از این مبارزه طلبی در شبکه های اجتماعی منتشر می شود . براه افتادن گشت های مختلف برای مبارزه با بد حجابی  بیانگر گسترش روز افزون میل زنان ایرانی به برداشتن حجاب اجباری است .  حکومت اسلامی بزودی باید گشت مبارزه با بی حجابی را براه اندازد . بد حجابی اکنون همه گیر  و عمومی شده است .

مردان با غیرت ایرانی با دیدن زنان و دخترانی که حجاب از سر برداشته اند ، مبادا که با آنان با تمسخر و ریشخند بر خورد کنید ، آنان پیشقراولان مبارزات آزادی خواهانه ملت ما هستند . آنان برای ایجاد جامعه ای برابرتر تلاش می کنند . یار و مدد کار آنان باشیم . حکومت از بر خورد با جبهه مبارزاتی به گستردگی  اکثریتی از زنان آزادیخواه ایرانی بزودی درمانده و یرگردان خواهد شد . جبهه زنان آزدی خواه در مبارزه با رژیم فقها ، گسترده ترین جبهه مبارزه و در گیری با سر کوبگران انحصار طلب است . زنان در ایران اولین گروهی هستند که  ازادی خود را بدست خواهند آورد

در زیر سه ویدیو که زنان و دختران ما را در حالیکه شجاعانه حجاب از سر برداشته اند و بدون ترس یا در خیابانها قدم می زنند یا ، حتی در حال رقص و پایکوبی هستند را با هم می بینیم .

 

 

**********************************************************************************

اولین طعمه گشت نامحسوس ببینید بافرزندان ما چه کنند .هرحزب اللهی را از روده هر آخوندی

 

 

 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: