سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

در گیری و زد و خورد فیزیکی در پارلمان تر کیه

در این در گیری نمایندکان به زدو خورد و کوبیدن بطری های آب به سر و روی یکدیگر مبادرت کردند .

صبح امروز 03/05/2016 در پارلمان تر کیه بحث بر روی ، حقوق احزاب کرد در جریان بود که در حین بحث ،میان مخالفان و موافقان این موضوع در گیری فیزیکی روی دادو و حدود نیم ساعت به درارزا کشید .

 

 

 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: