سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

بمباران حلب ، جنایت علیه بشریت

 

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

بمباران حلب ، جنایت علیه بشریت . آنگاه که مردم ایران فریاد بر آوردند :” نه غزه ، نه ابنان ، میدانستند نتیجه سیاست دخالت ، جنایت علیه بشریت است !!

 حلب ، بالاترین نمونه سبعیت قدرت طلبان حزب الله حاکم بر ایران و لبنان با همدستی  بشار اسد وروسیه است . حلب در آتش می سوزد ، کودکان بی سرپرست وحشتزده و گریان زیر آتش و بمب به هر سو می دوند ، آیا خامنه ای و سپاه انتقام کودکان کربلا را از کودکان حلب می گیرد ،  شاید خامنه ای و رهبران سپاه بطور ناخودآگاه ، با چنین پس زمینه ای دست به این جنایات می زنند ، اما این وحشانیت و سبوعیت الزاما ریطی به اسلام ندارد ، این جنون قدرت است و نه دیگر هیج. در پی بخش هایی از مقاله ای از سایت کلمه با عنوان  “ بمباران حلب ، جنایت علیه بشریت ” می آید و چند ویدیو که با دیدن آنها ،  نخواهید توانست از فر و افتلدن اشک از جشمانتان بر روی گونه هایتان جلوگیری کنید .

 سایت کلمه :از حلب، شهر تاریخی و زیبای سوریه، جز تلی از خاک باقی نمانده و نیروهای نظامی بشار اسد در میانه آتش بس، نه روز مداوماست که بر سر مردم این شهر بمب میریزند. گفته میشود فقط در چند روز گذشته ۲۵۰ غیرنظامی جان خود را در حلب از دستدادهاند. حداقل ۴۰ نفر آنها کودک هستند. حلب در وخیمترین شرایط انسانی به سر میبرد و دهها تن هنوز زیر آوارها ماندهاند .

از سال ۲۰۱۱ تا کنون حوادث سوریه سیری قهقرایی داشته، مذاکرات صلح بارها و بارها به شکست انجامیده، به یک دلیل مشخص

و به خاطر یک نام؛ بشار اسد. بارها ایران و روسیه که نزدیکترین متحدان رئیس جمهور سوریه هستند، پیشنهادهایی را با او درمیان گذاشتهاند که متضمن کناره گیری شخص او در آیندهای نزدیک و طبق زمان بندی است. اما پاسخ همه، منفی بوده است .مخالفان خواستار کناره گیری او از قدرت اند و بسیاری از آنها اگر این شرط پذیرفته شود، حاضرند به راه حل سیاسی به جای راهحل نظامی تن دهند. اما او یک تنه ایستاده و میخواهد به هر قیمت بر صندلی قدرت باقی بماند. حتی اگر این صندلی ریاستجمهوری بر ویرانههای سوریه باشد، بر جنازههای هزاران هزار مردمی که نه داعشی هستند و نه القاعدهای .و اینجا خاورمیانه است، سال ۲۰۱۶ ، سرزمینی که ملموسترین حس کودکان در آن، ترس و خشونت است و نزدیکترین آینده به آنها، مرگ.

 

 

 

 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: