سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

هولوکاست و برافراشته نگه داشتن مشعل مبارزه با فاشیزم و استبداد

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

holocaust1
alandgoo

بشنوید 

بزرگداشت ” هولوکاست ” بزرگداشت  مبارزه و پیروزی ستمدیدگان و  فرو افتادگان  در مبارزه بر علیه فاشیزم و دیکتاتوری است .

این روزها در اسراییل و بسیاری از کشور های جهان ، سالروز  واقعه هولو کاست را پاس می دارند

 در باره ” هولو کاست”همه می دانیم که :

هولوکاست (از یونانی ὁλόκαυστον)، یا «همه‌سوزی»، به کشتار دسته‌جمعی و نسل‌کشی نزدیک به یازده میلیون نفر بخصوص شش میلیون یهودی بر پایه نژاد، مذهب و ملیت در طی جنگ جهانی دوم بدست آلمان نازی و از ۱۹۴۱ تا انتهای ۱۹۴۵ در اردوگاه‌های مرگ آلمان نازی، اطلاق می‌شود. دوسوم جمعیت یهودیان اروپا، در جریان هولوکاست کشته شدند. در ابتدا و در سال ۱۹۳۳ کمپ‌هایی برای شکنجه و کشتن مخالفان سیاسی از جمله کمونیستها و سوسیال دمکراتها توسط نازی‌ها تشکیل شد. پس از مدتی از این کمپها به عنوان اردوگاه کاراجباری یهودیان استفاده می‌شد درسال ۱۹۴۲ دولت آلمان تصمیم به اجرای طرحی موسوم به «راه حل نهایی» گرفت که به موجب آن کمپهایی برای کشتار دسته جمعی یهودیان تأسیس شد.(1)

امروز به یاری حجم گسترده اطلاعا ت قابل دسترس در کتابخانه ها و اینترنت  ، آگاهی یافتن  برای هر جوینده حقیقت در باره این واقعه بسیار ساده است و نژاد پرستان و فاشیستها و همه آنانی که از مواضع متفاوت سعی در انکار این حقیقت دارند  راه بجایی نمی برند .

اینکه یک فا شیست به چه دلیل سعی در پوشاندن حقیقت کشتار میلیونها انسان و شش میلیون یهودی دارد به تفکرات منحط نژاد پرستانه وی بر می گردد ، اینکه یک طرفدار نظام آپارتاید نژادی از چنین کشتاری دفاع می کند به نظریات رد شده انسان بر تر و انسا ن مهتر آنان بر می گردد  اما توجه به این نکته نیز ضروری است که همه تشکیک کنندگان در باره حقیقت کشتار میلیونها انسان به دست نازی ها چه بخواهند چه نخواهند آب به آسیاب فاشیزم و نژاد پرستی  می ریزند و در صف آنان قرار می گیرند .

نکته قابل توجه برای ما ایرانیان در بزرگداشت ” هولوکاست ”  داشتن امید و مبارزه ای است که انسانهای دربند  و در گیر نظام فاشیستی هیتلری به اشکال مختلف به آن دست زدند .

یهودیان به عنوان ملت و مردمی که در طول حیات تاریخی خود رنجهای بسیاری متحمل شده بودند و صاحب تجربیات و مبارزات گرانقدری در گذر از رنجها و سر کوبها ی دهشتناک  در عین حفظ آداب ، سنن ، دین ، فرهنگ  و زبان بودند ،  خود نقش مهمی در بر افراشتن مبارزه ای شجاعانه در به چالش کشیدن فاشیزم و نظرات نژاد پرستانه داشتند ، یهودیان با تقدیم کردن دهها هزار نفر ، موسیقیدان ، دانشمند  ، مورخ و سیاستمدار به جامعه بشریت ، خط بطلانی بر نظرات انسان برتر کشیدند و نشان دادند انسان هایی که صاحب فرهنکی غنی هستند  ، ناوابسته به اینکه از کدام قوم و قبیله و ملت باشند ، توانایی رسیدن به قله های افتخار بشری را دارند .

ستاره داوود به عنوان چراغ راهنما و کورسوی امید در دل شبهای تاریکی که  ممکنست در طول تاریخ بر  حیات هر ملتی  سایه ها ی سیاه خود را بگستراند ، مثال خوبی برای ملت هایی از نوع  ملت ماست که در پی در انداختن نظمی نو و رستاخیز و نوزایی فرهنکی و اجتماعی هستند .

بزرکداشت ” هولوکاست نه تنها بزر گداشت یاد و خاطره انسانهایی است که در مبارزه با فاشیزم جان باختند و به کوره های آدم سوزی سپرده شدند که روشن نگداشتن چراغ مبارزه با دولتهای توتالیتر و فاشیست از نوع حکومت اسلامی است .

(1) این قسمت از ویکی پدیا در باره ” هلوکاست ” گرفته شده است 

*************************************************************************

لحظه حمله » هلوا علیان » دختر 22 ساله فلسطینی به مامور امنیتی اسراییلی .

 

Tagged as: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: