سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

ویدیو طنز وام ازدواج

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

چگونه یک آدم مفلس برای یک وام کوچک باید زار بزند و التماس کند

،افشا  کننده اسناد تقلب های مالیای سیاستمداران و ثرودتمندان اخیراگفته است که بانک ها و دولتها ، حساب مالیاتی افراد فقیر و کارکنان دولت رابا دقت تمام بازرسی کرده و باصطلاح مورا از ماست می کشند ، اما به پول و حساب های مالیاتی ثروتمندان که می رسند ، بذل و بخشش می کنند و بی مهابا تقلب های آنان را ندید می گیرند . در ایران ما نیز حکومت اسلامی  از میان هزاران خصلت دولت های سر مایه داری ، همین بذل و بخشش به اختلاسگران و دزدان اموال مردم  را خوب یاد گرفته است . در ویدیو طنز ” وام ازدواج ” ببینید که چگونه یک آدم مفلس برای یک وام کوچک باید زار بزند و التماس کند و یک اختلاسگر برای دریافت وام چند میلیاردی در چند دقیقه کارش راه می افتد .

 

 

 ویدیو طنز یک آبادانی باحال

 

ویدیو های سریالی ” یک آبادانی با حال ” از ساخته های  پیمان ماندگار ، به تضادهای بوجود آمده ناشی از حضور نشانه هایی از زندگی مدرن و اختلاط آن با ” سنت” را بازبان طنز به نمایش می گذارد . این ویدیدو ها بازبانی ساده به موارد بسیار تاثیر گذاری از تضاد میان سنت و مدرنیته می پردازد .

**************************************************************************

چند دلیل از میان هزاران دلیل که تمدن اسلامی تمدنی نه در حال احیاءکه در حال زوال است .

 

Tagged as: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: