سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

گرداندن بسیجیان اسیر شده در خانطومان ، با دستبند و تحقیر در شهر

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

alandgoo

در انتشار صدای مقاله ما را یاری دهید 

چراآنان که در بر خورد با ملت خود مثل گرگ خونخوار هستند  در جبهه جنگ  آنان را با  تحقیر و طناب به هر سو می کشند ؟

جبهه النصره با انتشار تصویر جدیدی از اسرای سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ، دو تن از اسیر شدگان را نشان می دهد که با دستان بسته در حالیکه  آنها را با ریسمانی بدنبال می کشند  ، این دو اسیر بسیجی را تحقیر کرده و به آنها ناسزا می کویند ، اینان  در بر خورد با ملت ایران است که مانند گرگ خونخوار هستند ، در بر خورد با شبه نظامیان بی تجربه تروریست ، این گرگهای  وحشی به گوسفندان رامی تبدیل می شوند که به انها دست بند زده و آنان را با وضعی تخقیر آمیز در شهر می گردانند. آیا ما بعنوان مخالفین سر نگونی  طلب  حکومت اسلامی از پیروزی  ” جبهه النصره ” در این نبرد خوشحال هستیم ؟ البته که ما هر دوری این نیرو را دشمن خود می دانیم اما از اسیر شدن کسانی که در داخل برای سرکوب زنان ودختران ما گشت نا محسوس تشکیل می دهند هم متاثر نیستیم .  خوب نگاه کنید شاید اینان یکی از  همان 7000 نفر عضور گشت نامحسوس باشد 

Asur

252878_333

************************************************************************

اولین طعمه گشت نامحسوس ببینید بافرزندان ما چه کنند .هرحزب اللهی را از روده هر آخوندی

 

 

آخوندهای بیعرضه 20 تن از دلاوران ارتش را به کشتن دادند . نحسی حزب اللهی ها ایران را به نابودی می کشاند .

Tagged as: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: