سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

+18تک تیر انداز شیعه ، داعشی را از راده دور هدف گرفته و منفجر می کند .

 

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

فعلا که خود مسلمانان  بیشتر از هر کس دیگری یکدیگر را می کشند  و نوبت به امریکا و اسراییل نمی رسد .

در این ویدیو که یکی از سایت های حکو متی آنرا منتشر کرده ، نشان داه می شود که یک تیر انداز شیعه ، یک خود رو را هدف قرار می دهد و با توجه به انفجار بعدی خود رو ، معلوم می شود که این خود رو انفجاری بوده است . همین تک تیر انداز در ادامه فردی را مورد هدف قرار می دهد مه با توجه به منفجر شدن آن فرد ، مشخص می شود یک این فرد یک داعشی انتحاری بود ه است .

خشونتی که مسلمانان در برخورد با یک دیگر به کار میبرند  مثال زدنی و بسیار نادر است . در تصویر دیگری که می بینید ، شیوه جدید اعدام ” داعش ” به نمایش کذاشته شده است  که با فرو کردن چاقویی به قلب  محکوم به اعدام  وی زا زجر کش می کنند . در ویدیوی دیگری شبه نظامان ضد اسد ، فرد ردیکری را مه دستگیر کرده اند زیر ضربات مشت و لگد می کشند . فعلا که خود مسلمانان  بیشتر از هر کس دیگری یکدیگر را می کشند  و نوبت به امریکا و اسراییل نمی رسد .

” خامنه ای ” رهبر حکو مت اسلامی  اخیرا از دوران تمدن سازی اسلامی صحبت کرده  وگفته که فعلا در مر حله ” دولت سازی ” هستند ، و این بیرحمی ها را به “سنی – سلفی ” ها نسبت داده است . اولا که این بیرحمی در به اشکال و حدود مختلف در سنی و شیعه وجود دارد . دوما جناب رهبر مگر فراموش کرده که اگر اعتراضات بین المللی و ابراز انزجار  مردم ایران نبود ، همین حکومت اسلامی نیز تا کنون و  هنوز بساط سنگسار و چشم در آوردن و از بلندی به زیر پرتاب کردن را ادامه داده بود . با این رفتار می خواهند  تمدن سازی کنند و مردم دنیا را به خود جلب نمایند  واقعا که آقایا ن از معنی تمدن و فرهنگ بهره ای نبرده اند .

daesh

***************************************************************************

چند دلیل از میان هزاران دلیل که تمدن اسلامی تمدنی نه در حال احیاءکه در حال زوال است .

Tagged as: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: