سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

تعداد کشته شدگان ” خان طومان” روبه افزایش است .

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

تا کنون از سوی سایت منصوب به ” قاسم سلیمانی ” و بتدریج  نام و تصاویر 24 نفر از کشته شدگان این واقعه اعلام شده است

 علیرغم اینکه منابع رسمی وابسته به سپاه پاسداران و از جمله ” اسماعیل کوثری” مسئول کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای  اسلامی تعداد کشته شدگان : خان طومان” را 13 نفر اعلام کرد اما تا کنون از سوی سایت منصوب به ” قاسم سلیمانی ” و بتدریج  نام و تصاویر 24 نفر از کشته شدگان این واقعه اعلام شده است . این در حالی است که تا کنون هیج منبع خبری رسمی در باره تعداد کشته شدگان پناهندگان افغان  وابسته به” تیپ فاطمیون “، صحبتی به عمل نیاورده است

 اسامی  و تصاویر جدید .

 1- “محمد معینی

2-جواد الله کرم

3- شهید سعید کمالی اهل ساری

4-حمید رضا اسداللهی

5- ناظری

6- میر سیار

7-محمد معینی

8-محمد کاظمی پور

9-حمید رضا اسداللهی

10-سردار شفیعی

ASU HASAN RAJAI

ASUALI JAMSHIDI

ASUJAVAD ASADI

سید جواد اسدی

ASUSAIDE KAMALI

BAHMAN GHANBARI

بهمن قنبری 

*************************************************************************

سپاه اجازه دخالت در سیاست را از » خمینی » نگرفت ، قدرت سپاه از » لوله تفنگ » بر می خیزد !

پارلمان عراق توسط سربازان «قاسم سلیمانی » فتح شد . این شتری است که در خانه ما هم خوابی

 

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: