سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

آخوند کم سواد : برای عشق ورزی نه به شکم که به ده سانتی متر پایینتر از شکم برسید .

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

 

 

هنر عشق ورزیدن و رهایی از تنهایی در دنیای پر از اضطراب

” اریک فرم ”  انسان شناس و روانشناس پر آوازه آلمانی ، از عشق ورزیدن به مثابه هنری که که باید آنرا آموخت و نیاز به رابطه عاشقانه را نیاز به فرار از دنیای پر از اضطراب کنونی می داند  ،  وی عشق را پاسخ به مسئله وجود و هستی میداند .

روانشناسان و عرفا و شاعران بنام همه و همه در طول تاریخ حیات بشری سعی در گشودن گره از این راز سر به مهر داشته اند و در خم یک کوچه مانده اند و حالا این آخوند بی اطلاع از روانشناسی  و رفتار شناسی و انسانشناسی در چند جمله گره نا گشوده را باز  کرده و خطاب به زنان  می گوید :

اگر می خواهید مرد و شوهرتان به شما عشق بورزد  نه به شکم وی که به ده سانتی متر پائینتر بپردازید ، تا عشق ورزی را از وی ببینید . وی می گوید قلب مرد نه در شکم وی که کمی پایینتر است  وقتی که آخوند سر خود را وارد هر …. می کند  که به وی ربطی ندارد نتیجه اش همین لاطائلاتی می شود که این فرد کم اطلاع از علوم اجتماعی می گوید.

 

****************************************************************************

 

چند دلیل از میان هزاران دلیل که تمدن اسلامی تمدنی نه در حال احیاءکه در حال زوال است .

ایرانیان تا کی اجازه می دهید این فاسدان حزب اللهی بر شما حکومت کنند !! + صدا

 

Tagged as: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: