سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

اعتراض بر هنه زنان فمینیست به سخنان زن ستیزانه مفتی مسلمان

 

این زنان فمینیست به اعتراض بر هنه به سخنان مفتی مسلمان پر داختند .

feminist

این مفتی سنی در ” پاریس” مشغول سخنرانی بوده که  چند زن محجبه با چاد رو مغنعه  بر روی سن پریده و با برداشتن چادر و کوبیدن آن بر سر مفتی مسلمان اعتراض بر هنه خود را به سحنان وی اعلام می کنند .

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: