سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

طنز ” مهران مدیری ” در باره امتیازات” آقا زاده ها “

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

 آقا زاده گی  یا حرام زادگی 

 در کشور  حزب الله زده ما  که ظلم و نا برابری در آن بیداد  می کند ، و خود سر دمداران حکومت نام آنرا ” حکومت آقا امام زمان ” نهاده اند ، آقا زادگی یعنی  مفتخوری ، اختلاس ، دروغ و تقلب و دو رویی . مگر ” پناهیان ” این نماینده خامنه ای  نگفت : حزب اللهی اگر پولدار نباشد بیعرضه است ؟ مکر استاد خامنه ای ” حسن عباسی ” نگفت : پوا و امکانات را به دست بچه حزب اللهی ها بدهید ، این ها لقمه حلال خورده اند و خیانت نمی کنند ، خوب آنچه که امروز از اختلاس و تقلب در کشور می گذرد نتیجه فر مایشات رهبران بی خرد همین حکومت است . دیدید که حزب اللهی بودن عین حرام زادگی و حرام خواری است ؟  بمانید و صبر کنید تا زیر بهمن فساد و خیانت خودتان نابود شوید .

الحق  که مهران مدیری این حقایق را به زبان طنز و بخوبی بیان کرده است و حق مطلب را بیان کرده است .

 

******************************************************************************

آقا زادگان حزب الله چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند !!!!

«خواهران حزب الله «هم چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

حز ب الله خود منبع اصلی فساد اقتصادی در ایران است 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: