سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده ای بگیری مردی

 

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

 

نه هر کس که فقیر و درمانده و ژولیده بود ، مستحق توهین و ناسزای و خرده گیری ما است  ، هر کدام از این آدم هایی که می بینینم بر خاک مذلت افتاده اند ، شاید برای خود شخصیتی و غروری دار ند ،  آنان خود مظمئنا از این شرایط خود در رنج و غذلبند ملنیز با تحقیر کردن آنان باری بر دوش آنا ن نباشیم و بر عذابشان نیفزاییم .در این ویدیو مردی که فردی ژنده پوش را دائما می آزرده است بعدا بسختی از این کار خود پشیمان می شود .

****************************************************************************

علت تحرکات ضد امریکایی خامنه ای پس از » برجام» چیست ؟

آمریکا و اروپا چه زمانی » از حمایت از ج.ا . پشیمان خواهند شد

من هم همراه با “شینا ” گریستم . بر زنان میهن ما چه می گذرد ؟

51–

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: