سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

شکنجه انسان و حیوان وایران و ایرانی در حکومت اسلامی

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

این صدارا پخش و باز نشر کنید ، تا بذر کینه از این حکومت ضد مردمی در دل هر ایرانی کا شته شود

دراین فایل شنیداری می شنوید که چگونه هر موجود زنده ای در ایران ، از دست حکومتگران و عماالش در عذابند ، یکی خودکشی می کند ، یکی التماس  و آن دیگری عوامل سر کوب را ترور کرده و بسزای اعمالشان می رساند . این صدا را پخش و باز نشر کنید ، تا بذر کینه از این حکومت ضد مردمی در دل هر ایرانی کاشته شود .

 

alandgoo

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: