سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

بچه پولدارهای ایران و کره شمالی

parcham2
telegram-pic-150x150

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

البته عشق  بیچاره بچه پولدارهای کره شمالی لباس آدیداس است و شکولات مارس و کفش مارکدار ، در عوض بچه پولدارهای ما که عموما حزب اللهی هستند و  هم ادعای خدا ترسی و دنیا گریزی اشان گوش فلک را کر، کرده است  عشق اشان بنز  های 500 میایونی و یک میلیاردی و از این حرف هاست

در هر کشوری که فقر بیداد می کند ، پولدارها نیز یکه تازی و فخر فروش می کنند ، در چنین کشور هایی  نیروی های امنیتی نیز بسیار قوی و هر گونه اعتراض به فقر و نابرابری بشدت سرکوب میشود ، در کشور هایی با چنین مشخصاتی خرافات و دعوت مردم به پرستش یک شخصیت که گویا یا خدایی است و یا انسان کامل نیز رواج دارد . به تصاویر و ویدیو های زیر نگاه کنید تا شما نیز به نتایج من برسید . البته عشق  بیچاره بچه پولدارهای کره شمالی لباس آدیداس است و شکولات مارس و کفش مارکدار ، در عوض بچه پولدارهای ما که عموما حزب اللهی هستند و  هم ادعای خدا ترسی و دنیا گریزی اشان گوش فلک را کر، کرده است  عشق اشان بنز  های 500 میایونی و یک میلیاردی و از این حرف هاست . البته حزب اللهی ها  ممکن است اعتراض کنند که من بر علیه آنها تبلیغ منفی می کنم ، اما یاد دارید همین چند وقت پیش نوه  املشی سوار بر اتومبیلی جند صد میلیونی  مست و لا یعقل در آغوش خانمی از صنف خود تصادف کرد و به درک واصل شد . یا چند نمونه از این بجه پولدارهای حزب اللهی را در اینجا ببینید . البته یک آخوند بی چشم و رویی هم گفت : حزب اللهی اگر پولدار نباشئد بیعرضه است ، یعنی خان یغما گسترده است ، بچرید و اختلاس کنید .

 

 

حالا عشق بچه پولدارهای کره شمالی را ببینید ، صد رحمت به همان جامعه کمونیستی 

 

cor18

یکی ار نشانه های متنفذ بودن و بچه پولدار بودن در کره شمالی امکان استفاده داشتن از انترنت کافه دولتی است 

aoc

kor1

 اگر دقت کنید متوجه می شوید در عکس قبلی خانم با کت و دامن  اج ام  یکی از همین کفشها را بپا دارد  اما آن خانمهای دیگر کت و دامن سنتی و کفشهای معمولی ساخت داخل به پا دارند .

 

cor1

در این رستوران فقط حزبی ها و بچه پولدارها می توانند غذا بخورند .

cor2

عشق آدیداس

 

***************************************************************************

18- هر چه فریاد دارید بر سر حزب الله بکشید 

14-» حزب اللهی » اگر پولدار نباشد بی عرضه است !

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: