سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

کارگر در تمام ممالک عقب افتاده تحت ظلم است

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150
 کار فرمای  کویتی ، کارگر مصری خود را کتک می زند و تحقیر می کند 

مصری ها با دیدن این ویدیو ، خشمگین شده و از دولت ” سیسی ” خواستند تا کویت را دراین باره به بررسی موضوع بخواند .کار فرما اداعا می کند که کارگر دست به سرقت اموال وی زده است .

************************************************************************

ادعاهای سراپا بی پایه و اساس رهبر تظام اسلامی در دیدار با مردم قم . در جایگاه تحلیلگر نشستن و با زبان سفیهانه سخن گفتن

تحلیل سیاسی – حرکات سیاسی شیعیان در منطقه و گسترش حوزه نفوذ » نظام اسلامی»

تحلیل سیاسی – حرکات سیاسی شیعیان در منطقه و گسترش حوزه نفوذ » نظام اسلامی»

 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: