سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

روزنامه “جوان” وابسته به ” سپاه” ، “روز جهانی محیط زیست”را تبریک می گوید حزب الله با کندی تمام در حال مدرن شدن است

 

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150

رنجی که بردیم و محصولی که درو  خو اهیم کرد

alandgoo

در باز نشر صدای ملت ما را یاری دهید 

بخش های عقب مانده تر اقشار مطرود اجتماعی به جای مانده از سالهای قبل از انقلاب با شتا ب کمتری مدرن می شوند ، مثلا روحانیت شیعه که مظهر ارتجاع تاریخی در کشور ماست ، دست به مقاومت جدی زده است  

mohite zistامروز روز جهانی محیط زیست است و در در بازدید از روزنامه جوان وابسته به ” سپاه پاسدران انقلاب اسلامی ” دیدم که یکی از عنوان های خبری این نشریه به  تبریک این روزاختصاص داده شده  است .

با دین این تیتر بعضی حوادث تاریخی مانند یک فیلم با سرعت کم در ذهنم به نمایش در آمد ، همین بچه حزب اللهی ها را که امروز یکی از آنها  در تحریریه ” جوان ” نشسته و یک روز جهانی تعیین شده از سوی مجامع بین المللی را تبریک می گوید را بیاد بیاورید ، مثلا حدود 50سال پیش و مثلا پدرفکری  و امام اینها “خمینی” را 50 سال پیش در خرداد 1342 که اتفاقا الان در سالروز آن هستیم را در نظر بگیرید  ، در مورد موضوع  ” حق رای زنان ” ، چه مخالفت هایی می کرد ، امرزو خود حزب اللهی ها از طرفدران حضور زن در سیاست و رای گیری ها هستند و ” خمینی ” هم گفت زن حتی  در دوره عادت ماهانه برای رای دادن حق دارد در مساجد حضور پیدا کند ، نگویید که “خمینی” با این حضور موافق بود چون  منظورش شرکت زنان برای رای گیری های تایید نظام بوده است ، نظامهای سیاسی می روند و ملت ها ماندنی تر از نظامهای سیاسی هستند و تربیت می شوند  . همین 30 سال پیش ” خمینی ” می گفت که ما باید ” چند تا از این مخا لفین سیاسی خود را می آوردیم و وسط میدان آتش می زدیم تا حساب کار دستشان  می آمد ” ، یک حزب اللهی امروز آنقدر حساب کار دستش آمده که موضوع تفکیک قوا برایش مطرح شده است و تحت فشار و ارتباط با مجامع مترقی حقوق بشری از اجرای احکام فقهی شرم دارد  ، 30سال پیش روشنفکرترین حزب اللهی ها مثلا “مخملباف ” فیلم سراسر خرافی ” دو چشم بی سو ” می ساخت ، امروز همان بچه حزب اللهی ها یی نظیر ” مخملیاف ” به بحشی از جریان مبارزه با بنیاد گرایی در سطح جهانی تبدیل شد ه اند  .همین ” اکبر گنجی ” را بعنوان نمونه  در نظر بگیرید ، می گویند در اوائل انقلاب با سیخ و میخ و پونز به جان  زنان بی حجاب  می افتاده است ، امروز هر چند که هنوز ” راست  می زند اما  در بحث پا یینتر از ” ژان ژاک روسو” و ” دیدرو ” و  سایر فیلسوفان مدرن و سکولار را آدم حساب نمی کند ، می خواهم بگویم که در این 30-40سال پس از انقلاب ملت ایران رنج وافر کشید اما توانست  بخش هایی از عقب مانده ترین یا عقب نگهداشته ترین اقشار جامعه را از توحش و بر بریت بیناد گرایانه به  آشنایی با شاهراه ترقی بکشد و با دنیا و زندگی مدرن آشتی دهد . همه یاد داریم که جماعتی که آنانرا امروز حزب اللهی می خوانیم قبل از انقلاب موسیقی گوش نمی دادند ، تلویزیون را حرام می دانستند ، امروز روضه خوانهایی را می بینیم که خود به خواننده ” رپ ” و “متال ” تبدیل شده اند . فرزندان آیت الله هایی که هر کس را در سیستم ها مدرن و ادارات کار می کرد نجس می دانستند ، امروز خود و فرزندانشان مهندس و دکتر شده و در بخشهایی از اداره امور بوروکراتیک کشور خدمت می کنند ،  وفرزندان آنها اساسا با مذهب بیگانه خواهند بود یعنی آن کارمندان عالیرتبه ای که در وزارت خانه های بعد از انقلاب خون دل خوردند و نشستند و به حزب اللهی هایی که هیج چیز از اداره امور نمی دانستند ، کار را آموزش دادند  و بعد یا تصفیه شدند و یا زندانی  بخشی از حر کت تاریخی ملت ایران برای کمک به آشتی دادن اقشار عقب مانده کشور با مدرنیته و مدرنیزاسیون بوده اند ، در حوزه سیاست چه رنجهایی که گروههای سیاسی بردند و اعدام یا زندانی شدند ، بهایی هایی که برای سکولار کردن دین دچار شدیدترین سرکوبها می شوند .

همین روند را در حوزه های هنری ، مطبوعاتی ، آموزشی ، علمی و تکنیکی نیز می توان دید  ، اینها همه رنجی است که برده ایم و بخشهایی از این همو طنان مذهب زده  را آهسته آهسته و با هزینه بسیار بدنبال خود کشیده ایم .

ا البته اگر همین روند تحت رهبری اقشار اجتماعی مدرن صورت می گرفت با بهای بمراتب کمتری ، با کشت و کشتار واعدام و شکنجه و  خونریزی کمتری روبرو بودیم اما انتخاب های انسان  در صحنه زندگی اجتماعی محدود به شرایط و دوره  تاریخی معینی است که حوادث در آن رخ می دهند و انسان و روشنفکران یک جامعه با بکار بستن تمام هوشمندی اشان  تنها در حد محدود امکان ایجاد تغییردر روند تاریخی که در آن قرار گرفته اند را دارند . امروز در سال 1395 یخش های وسیعی از همان حزب اللهی های دیروزتبدیل به  اصلاح طلبان دینی و اجتماعی  شده اند اما د رمقابل استبداد سیاسی سرکوبگر با کشور را تر ک کرده اند یا در داخل در زندان ها هستند و یا مهر سکوت بر لب ویا با نارضایتی  با عمله ظلم حکومت اسلامی همکاری می کنند ، بخش های دیگری از تهیدستان شهری و روستاییانی که به آدمهای این انقلاب تبدیل شدند در حال طی کردن این پروسه هستند و این نظام به ماشینی تبدیل شده که مخملباف و اکبر گنجی و محسن کدیور صد در صد ارتجاعی  را به درون خود جذب می کند و خروجی آن  کدیور و شبستری و  اشکوری است که امروز شرم می کنند لباس روحانیت بپوشند و یا اکبر گنجی  و موسویان است که از دنیای کپک زده بنیاد گراینه خود دهها سال نوری فاصله دارند و این حرکت ادامه دا رد . با اطمینان می توان گفت که همین ” ده نمکی ” که چماقداری خشن بود و الان فیلمهای آبگوشتی  – اسلامی می سازد  در راه طی کردن راهی است که مخملباف پیمود و فرزندان وی شاید از اسلام و آخوند متنفر باشند .فرزندان ربیعی ، حسن روحانی و محسن رضایی  که حکومت و حتی پدران آنها تغییر فکری آنها را بر نتافتند و انه ار کشتند شاهد مثالهای خوبی برای این ادعای من  هستند  .

البته این حرکت تاریخی  نیز  وجوه مختلف خود رادارد ، بخش های عقب مانده تر اقشار مطرود اجتماعی به جای مانده از سالهای قبل از انقلاب با شتا ب کمتری مدرن می شوند ، مثلا روحانیت شیعه که مظهر ارتجاع تاریخی در کشور ماست ، دست به مقاومت جدی زده است  و با توجه به نفوذ توده ای خود   و بوجود آوردن اشکال واسط تاسیسات مدرن  مثل شورای نگهبان و ولایت فقیه و….تفسیر های التقاطی از زندگی مدرن  سعی در طولانی تر کردن آخرین دوره های حیات اجتماعی خود دارد اما نهایتا این خواست ملتها ست که تغییرات تاریخی را رقم می زند و نه خواست رژیم های سیاسی که طول عمرشان نسبت به درازای  حیات تاریخی ملتها از چند ثانیه هم کمتر است . و ملت ایران با داشتن بارسنگین  روحانیت ارتجاعی و اقشار مذهبی بر دوش که بشدت تحت تاثیر روحانیت و ار تجاع فکری این نهاد مذهبی هستند ، با کندی اما با اطمینان، پیوستن به زندگی مدرن و جامعه جهانی و سیستم سرمایه داری رابرگزیده است . مقاومت اینان در مقابل تصمیم تاریخی مردم ایران بسیار به درازا نخواهد کشید. باید به سپاه و روحانیت گفت : بخواهید یا نخواهید صبح بیداری ملت در راه است ، تغییر نکنید ملت با مشت آهنین شما را از خواب تاریخی بیدار خواهد کرد  . دور زمان درنگ ندارد شتاب کن !!شتاب!! گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن !

*************************************************************************

-عروسک و کوتوله1

– عروسک و کوتوله   2

Tagged as: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: