سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

شادی و رقص و پایکوبی مردم بدون توجه به ممنوعیت های حکومتی

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150

 

مردم بی توجه به ممنوعیت های حکومت اسلامی و در مقابله مستقیم با سبک من در آوردی تحمیلی از جانب حکومت موسوم به ” سبک زندگی اسلامی ” درست در روزهای 14 و 15 خرداد اعلام شده از جانب حکومت  بعنوان روز های عزای ملی ، در خلوتی در جاده ای شمال ، به رقص و پایکوبی مشغول هستند .

**************************-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/******************

زنان و دختران و جوانان در مبارزه با حکومت اسلامی در میدان نبردی به گستردگی ایران آریایی

Tagged as: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: