سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

رقص بسیار زیبا و پر تحرک ” گوگوش ” : چالاک و بی پروا مانند غزالی سرمست شور جوانی

 

parcham2

 

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

رقص بسیار زیبا و  پر تحرک ” گوگوش ” : چالاک و بی پروا مانند غزالی سرمست شور جوانی

 گوگوش ” پر خاطره و پر جاذبه هنوز می خواند و می رقصد و می خرامد . این پرنده آتشین برای ما ایرانیان پر از خاطره است . بسیاری از ما ایرانیان که اکنون هم سن و سال گوگوش و الیته نه به آن زیبایی و چالاکی هستیم ، با شنیدن هر ترانه وی خاطره ای برایمان زنده می شود و یاد گذشته ها می کنیم .  د و رانی که  ” قاطبه ” با آ ن لهجه خنده دارش با کنا یه و ایهام ؛ سیاستمدارن و ” محمد رضا شاه ” و آن سیاست ” اعتماد به غرب “را به سخره می گرفت و گوگوش را برای مسخره کردن تازه بدوران رسیده ها GAGUSH   صدا می کرد. دورانی که “گوگوش ” ، سمبل زن مدرن بود .  گوگوش برای ما ایرانیان پر از خاطره هاست .

/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*//*/*//*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-***-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*–**-*

زبان فارسی زبان خنیاگران رند بیتاب عشق زمینی است ، + ویدیو ی رقص و ترانه اصیل فارسی تاجیکی

رقص زیبای سخنگوی وزارت امور خارجه » روسیه خانم » ماریا زاخاروا «» برای خبرنگاران + ویدیو
 
28-این است رقص اصیل سنتی ایرانی – زنی به ظرافت آهوی خرامان و زیبایی طبیعی طاووس هزار رنگ27رقص زنان کولابی با لباس های محلی منطقه ختلان زمین + باز نویسی ترانه به فارسی

26-زبان فارسی زبان والای عشق است ، به این رقص مردم » بدخشان » نگاه کنید

Tagged as: , , , ,

»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: