سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

تحلیلی بر موج عظیم و قوی قدرت طلبی شیعیان در منطقه

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150
آزار و اذیت زنان در عراق و سوریه از سوی شبه نظامیان  طرفدار حکومت اسلامی .

سرباز آمریکایی در قرن 19 و سرباز عراقی متحد شیعیان و روحانیون حاکم بر ایران از برده و زندانی بعنوان میز وصندلی  استفاده می کنند

alandgoo 

 شنیده بودیم که هر تمدنی که بوجود امده است ، پایه های آن بر در یای خون بنا گذاری شده است امروز عکسی از نظامیان که در عراق با داعش می جنگند دیدم که پای خود را بر گرده یک زندانی دستگیر شده گذاشته اند و آنها را تحقیر می کنند  ، دقیقا در قرن نوزده ، یک نظا می آمریکایی همین کار را با یک برده سیاه پوست کرده است  که عکس آنرا می بینید . روزی اروپایی ها که برای اولین بار به آمریکا پای نهادند ، گوش و بینی بومیان را برای به انقیاد در آوردن آنها می بریدند ،  می گویند انگلیسیها بومیان هندی را می سوزاندند  . تمدن آمریکا و پیشرفت های ارو پا نه تنها بر اساس پیشرفت تکنیکی  و هوش سرشار و تربیت مسیحی  آنها ها که بخشا بر این خشونتها  نیز بنا  نهاده شده است . روشنفکران اروپا یی و امریکایی هیچگاه نتوانسته اند وجدان زخمی نژاد سفید را از این عذاب نجات دهند . من معتقد نیستم که دنیا دار مجاذات است و هر کس که بد کرد الزاما بد خواهد دید ، اروپا و آمریکا پیشرفت های خود را بر همین بنا نهادند و بردند و خوردند و اکنون هم ازپیشرفته و ثروتمند ترین جوامع بشری هستند . اما نکته اساسی آن بود که  رهبران آن حرکت اجتماعی هر چند که در بر خورد با مردم بومی سرزمین هایی که فتح کردند دست به خشونت می زدند   اما بر بال حرکت تاریخی پیشرفت نظام سر مایه داری  بعنوان نظام بالنده اجتما عی – اقتصادی سوار بودندو به همین علت هم علیرغم آن همه خشونت که گاه به جنایت تنه میزد   پیروز شدند .

در حالی که حرکت شیعیان در منطقه حرکتی ضد ترقی اجتماعی و و منافع نظام سر مایه داری است که این نظام (نظام سرمایه داری ) تا کنون هم از ظرفیتهای بسیلر عظیمی برای ایجاد تغییرات دورانساز بر خوردار است و هر گروه اجتماعی که بخواهد در مقابل این تغییرات بایستد نابود خواهد شد و شیعیلن  یا اعتماد کامل به ” روحانیت حاکم برایران “می روند تا خود را با خطر حذف تاریخی  بعنوان جریانی قوی اجتماعی برای رقم زدن تغییرات  دورانساز روبرو کنند .  روحانیت خود نیز برای ماندگاری بیشتر خود آنجا که در تنگنا افتاده است تن به پذیرش دادن دست وحدت با قدرتمندترین کشور هایی داده است که خود آنها را ” امپریالیستی می نامد .

امروز موج حق طلبی محرومترین اقشار کشورهای در حال توسعه  که بخودی خود حرکتی مدرن است از خاور میانه تا آمریکای لاتین  را فرا گرفته است ،  در خاور میانه شیعیان حس کرده اند که در خلا ء قدرت ناشی از ضعف اقتصادی و نظامی  آمریکا در منطقه اگر بجنبند بسیاری از مواضع  رهبری سیا سی و اجتماعی کشور هایی  که در آن ساکن هستند و اکثریت عددی را دارند  را بدست خواهند آورد اینستکه به  رهبری ” جمهوری اسلامی ” و روحانیت حاکم بر ایران تن داده  به کثیف ترین اعمال دست زده و شنیع ترین جنایات را مرتکب می شوند . جمعیت های سنی نیز در تقابل با این قدرت طلبی دست به دفاع زده و آنان نیز بر خوردار از فرهنگ بدوی در همین حدود دست به تقابل  می زنند ، البته در همین منطقه خاور میانه کرد ها نیز سعی در اشغال مواضع سیاسی و سرزمینی دارند اما از آنجاییکه فرهنگ دینی – عربی در میان آنان ضعیف بوده و رهبران آنان از حداقلی از تربیت سکولار بر خوردار هستند دست به جنایت و کشتار همنوعان خود نمی زنند و سعی دارند با استفاده از تضاد میان قدرتهای منطقه ای و بین المللی به حداقلی از حقوق خود دست یابند . یا در آمرکای لاتین همین اقشار محروم ذز کمتر از یک دهه پیش  رهبری چپ ها را برای بوجود آوردن تغییرات اجتماعی برهبری پذیرفته اند که اکنون سر خورده اند و محاکمه یا خلع قدرت  این رهبران در این کشور ها آغاز شده است

شیعیان چه هزاره افغانی ، چه حزب الله لبنانی و چه بسیجی عراقی با انتخاب ملاهای ایرانی به رهبری خود  بزرگترین اشتباه تاریخی  را مرتکب شده اند .

موضوع مهم اینستکه روحانیتی که در جما ران نشسته است و شیعیان را به ورطه جنگهای خونین انداخته است خود به هیج چیز حتی  دینی که خود را نماینده آن می داند   ، جز حفظ قدرت سیاسی و افتصادی خود  اعتقاد ندارد و تمایل به  حفظ قدرت از سوی روحانیت شیعه به تنهایی نمی تواند موجد تغییرات عظیم تاریخی  بسود هیچ گروه قومی و یا دینی شود .روحانیت قدرت طلب ایرانی ممکنست بزودی با صاحبان قدرت بین المللی بند وبست کند و شیعیان را به پشیزی بفروشد ، افراطی گری شیعیان تحت رهبری روحانیت ایرانی ، برای  این اقلیت مذهبی  ننگ تاریخی بوجود خواهد اورد بدون اینکه بتوانند در ایجاد تغییرات بزرگ و ماندگار بشری  و ارتقا ء جایگاه خود در دنیای امروز سهمی داشته باشند و شیعیان با  فر و نشستن توفان خواهند دید که دین ومذهبشان بشدت تضعیف شده وازجایگاه والایی در میان انسانها  و انسانیت بر خورد ار نیستند .

مگر آن دسته از آلمانی ها یا ایتالیا یی ها که با امید بهبود بخشیدن به جایگاه خود  در جامعه و بالا بردن وزن کشور شان در مجامع بین المللی  ، افسار خود را به دست نازی ها دادند و جنایت کردند اکنون از آبرویی بر خوردارهستند که امروز  شیعیان همان اشتباه را تکرار می کنند؟ .

/*–*//*–*//*-**//*–*//*–*//*–*//*–*//*–*//*–*//*–*//*–*/

زنان و دختران و جوانان در مبارزه با حکومت اسلامی در میدان نبردی به گستردگی ایران آریایی

 

Tagged as: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: