سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

گوشه ای از زندگی دردناک آوارگان سوری در ترکیه

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150

دخترک 5-4 ساله سوری  در خیابان در حال دستفروشی است . بادیدن ماموران پلیس که در حال بر خورد با دستفروشان هستند از ترس و وحشت به دامن زنی که در حال عبور است پناه می برد  و وحشتزده گریه ای دردناک سر می دهد که دل هر انسان را بدرد می اورد . با پناهندگان مهربان باشیم ، اینان دلی شکسته و زندگی بر باد رفته و آینده ای بشدت نا مطمئن  دارند .

******************************

چند دلیل از میان هزاران دلیل که تمدن اسلامی تمدنی نه در حال احیاءکه در حال زوال است .

 

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, مقالات و نوشته های ژئو پولیتیک ایران ، خاور میانه ، زوسیه و ایران

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: