سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

دستگاه اطلاعاتی ج.ا . در اتوبوس سربازان خرابکاری کرده و موجب قتل آنان شد.

 

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150

حکومتهای استبدادی و خونریز که بر سر نیزه نشسته و بر گرده مردم سوارند گاها برای زهر چشم گرفتن از مردم دست به کشتار و قتل های شبهه ناک مردمی می زنند که ممکنست از فعالین سیاسی  ضد حکومت هم نباشند با اگر هم فعال هستند خطری فوری برای حکومت نباشند .

بعنوان مثال همین حکومت سعی کرد در سال 1375  که تعدادی از نویسندگان که حکومت هم دل خوشی از آنان ندارد و نداشت و برای شرکت در مراسمی عارم کشور ارمنستان بودند را به قتل برساند و راننده بعداز پر گاز کردن اتوبوس خود به بیرون می پرد اما دوتن از سرنشینان اتوبوس که به راننده مشکوک شده بودند با اقدام به موقع اتوبوس در حال سقوط به دره را متوقف می کنند . شرح این واقع را می توانید در  اینجا بخوانید .

حکومت اما این بار موفق شده است تعدادی سرباز را برای هشدار دادن به بقیه سربازان به قتل برساند . اما مگر این سربازان چه کرده بودند  .

چند دلیل متقن که حکومت در حادثه دست داشته است :

  • اگر به مصاحبه های بازماندگان حادثه در اینجا توجه کنید می بینید که خود سربازان به حرکات راننده مشکوک شده بوده اند و آن موقع که راننده می گوید : ترمز اتوبوس بریده است ،خود بهترین علامت برای خرابکاری عمدی است که قبل ار آغاز سفر انجام پذیرفته است . و راننده که برای این حادثه از قبل آمادگی داشته است خود و شاگردش به بیرون می پرند و زنده می مانند . این شکل بریدن ترمز و به بیرون پریدن راننده دقیقا تکرار همان شکلی بوده این که در مورد اتوبوس ارمنستان به  کار برده اند .
  • به دفتر چه خاطرات یکی از کشته شدگان حادثه زنده یاد “امین انصاری ” توجه کنید ، آنجاییکه می گوید
  • : شب چطور میشود رفت اخه چرا کسی نیست تا درکمان کندفریادمان را بشنود امروز سخت ترین روز زندگیمان بودچراکه گرفتار افرادی شدیم که هیچ بویی از انسانیت نبرده اند وفقط ظلم بر ما روا میدارندومیخواهند کسانی را که سلاحشان تا هم اکنون قلم بوده است با سلاحهای مرگبار خویش اشنا سازندکه جز کشت وکشتار چیزی ندارد.

وی بسیار نا امید بوده است و خطر را حس می کرده است و در ادامه می نویسد : امیدواریم خداوند عاقبت بخیرمان کند وصحیح سالم به آغوش گرم خانوادمان برگردیم همه چیز را به خدای بزرگ میسپارم..

 

چرا مسئولین پادگان اجازه ندادند سربازان با وسیله شخصی به خانه بازگردند ؟!

3-امین نوشته است که قرار بوده است آنان 31 خرداد تر خیص شوند ، اما بدون هیج دلیلی ، این موضوع به یک روز بعد موکول شده است و یکی از مسئولان حکومت  ” نیز دربرنامه تلویزیونی گفته است که بسیاری از سربازان  می خواسته اند که خود بوسیله شخصی به خانه و کاشانه خود بر گردند گه مسئولین پادگان از خروج آنان جلوگیری کرده اند . سه  سئوال مهم : چرا ترخیص یکروز عقب افتاده است و چرا به سربازان اجازه نداده اند خود شخصا سفر کنند ؟ چرا مراکز امداد و نجات حدود 3 ساعت بعد از حاثه یعنی ساعت 4.30 بامداد در محل حاضر شده اند . و نهایتا اینکه چرا بعد از مشکوک شدن سرنشینان اتوبوس به راننده از پیاده شدن آنان از اتوبوس جلوگیری بعمل امده است  گوش کنید . آیا راننده به مسئولان امنیتی قول داده بوده است تا آنان را به ته دره روانه کند ؟

چرا حکومت سربازان را بقتل رساند :

با توجه به بخش هایی از خاطرات یکی از کشته شدگان حادثه ، که می گوید :  چراکه گرفتار افرادی شدیم که هیچ بویی از انسانیت نبرده اند وفقط ظلم بر ما روا میدارندومیخواهند کسانی را که سلاحشان تا هم اکنون قلم بوده است با سلاحهای مرگبار خویش اشنا سازندکه جز کشت وکشتار چیزی ندارد.

.می توان گفت که احتمال دارد این افسر وظیفه ها که عموما هم تحصیلکرده بوده اند با یکدیگر کار مشترک مطالعاتی  و یا شکل دیگری از کار جمعی می کرده اند و دستگاههای اطلاعاتی به این موضوع پی برده بوده اند و به این شکل می خواسته اند قائله را ختم کنند ؟ این سئوالات و دهها سئوال دیگر بر روشن شدن حقیقت این حادثه سایه انداخته است وایمان داریم که روزی و در پی افشای دسیسه های حکومت برای به قتل رساندن مردم کشور ، این جانیان به سختترین مجاذات ها خواهند رسید .

 در حالیکه مسئولین حکومت خود  با ان همه ادعای زهد و دنیا گریزی خود حتی در مسافرت های شهری اشان از ماشین های میلیاردی آخرین سیستم استفاده می کنند که به وجود کثیف اشان آزاری نرسد ، مردم بی پناه ایران باید برای مسافرت در صعب العبور ترین جاده ها از کم کیفیت ترین خود رو ها و اتوبوس ها که تولید شان سود زیادی برای حزب اللهی ها و حکومتی ها دا رد  استفاده کنند وامروز  جاده های به قتلگاه هزاران هزار زن ومرد و کودک ایرانی تبدیل شده است .

*******************************************

 

 

Tagged as: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: