سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

اینجا ا یران است ، جایی که شورش “غلامان” نه پایه های حکومت که عرش خدایان را به لرزه در خواهد آورد .

 

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150

alandgoo

فریاد بر خواهند آورد : ما دیگر نمی خواهیم بنده هیچ خدایی باشیم ، ما صاحب حق هستیم و در پی بر افکندن زنجیرهایی هستیم که خرافات و دین خرافی و آخوند خرافی و مداح و روضه خوان و سیستم فاسد اقتصادی مردان خدا بر دستان ما بسته اند .

ایران تنها کشوری است که اگر  کارگر و معلم  و کارمند و دانشجو ی ستم دیده و شلاق خورده ، هما نها یی که دولتمردان حکومت اسلامی  دوست دارند آنان را عبدالله یا  بنده خدا و”غلامزاده ” بنامند ، همان ملتی که آن آخوند حکومتی آنانرا غلامزادگان و فرزندان بردگان” زین العا بدین بیمار” می خوا ند  اگر این مردم  بر خیزند برای آن نخواهد بود که بگویند : انی عبدالله ! که فریاد بر خواهند آورد : ما دیگر نمی خواهیم بنده هیچ خدایی باشیم ، ما صاحب حق هستیم و در پی بر افکندن زنجیرهایی هستیم که خرافات و دین خرافی و آخوند خرافی و مداح و روضه خوان و سیستم فاسد اقتصادی مردان خدا بر دستان ما بسته اند .

ایران تنها کشوری است که اگر مردمی که زیر ستم حکومت له شده ا ند بر خیزند ، آنان که به سرکوب و مقابله اشان شان بر خواهند خواست با  الهام از کلام خدا یان  و روضه حسین  و ا لهیا ت شکنجه  به این سرکوب دست خواهند زد و قیام کنندگان را  بازهم بیشتر به قیام بر علیه خدایان بر خواهند ا نگیخت .

ایران تنها کشوری است که اگر بغضهای فرو خورده سر باز کنند ، همان  دختر جوانی که می گوید ، من بعنوان یک جوان هیچ آینده ای ندارم  و دهها دختر جوان دیگر نیز مانند من با تحصیلات دانشگاهی اسیر مدیران حزب اللهی بیسواد و فاسد  هستند ، همان مادر زحمتکشی که می گوید من ماهی 60 هزار تومان دریافتی دارم و این حقوق های  200-300 میلیونی ، پولهای ما است که یه جیب اصحاب حزب الله می رود  ، همان مردم بر زمین افتاده ای که می گویند : کار نیست و زندگی نیست ... . با چماق و شلاق مردانی که خود را نمایندگان خدا بر روی زمین می نامند روبرو خواهند شد  . مگر در همین ماه اخیر ، کارگران گرسنه را با حکم خدا و به اتهام بر هم زدن نظم مملکت آقا امام زمان اشان ، شلاق نزدند ؟ حاکم چه کسی است : منادی احکام خدایان ، قاضی :  مدافع احکام  خدایان ،  مامور ا جرای حکم : مجری احکام  خدا یا ن  و کارگر ستمدیده : اسیر ظلم خدایان

 در ایران خدایان سر مایه  و خد ایان اختلاس و غارت و چپاول ودزدی اموال مردم در هیئت نمایندگان  خدایان آ سما نی و رهبران دینی و آخوند و روضه خوان و نوحه خوان جمع آمده اند ، آن حزب ا للهی که در هیچ کجای دنیا  و در هیج سیستم سیاسی و اقتصادی ارج و قربی ندارد و مانند ” خاوری اختلاس گر ” اگر به” کانادا” هم برود آنجا هم کلاهبرداری بیش نیست ، و اگر مانند قاسم سلیما نی ، انقلاب اسلامی را با خود به ارمغان به عراق ببرد ، باخود شکنجه و سرکوب را به همراه خوا هد برد ، در ا یران ارج و قربی تا به آن حد دارند که حقوق 200 میلیون در ماه می گیرند .این حکومت ، حکومت انسا نهای سفله و پست از نوع خاوری ، حدادیان ، محمود کریمی ، احمدی نژاد و دوستان غارتگرش مرتضوی و بذر پاش اختلاس گر است و ا ین دزدان و غارتگران بیت المال که در حکومت فرومایگان بر کرسی های بلند نشسته اند ، بعد از قیام مردم استخوانشان سخت خواهد شکست و  جایگاهی بهتر از زباله دانی نخواهند داشت .

 

 

اي وطن نامت شکوه آميز و والا و سترگ

جنگجويانت شهنشاهان و مردان بزرگ

کورشت بر قلبها همواره رهبر بود و هست

حضرت کورش به زعم ما پيمبر بوده است

اولين منشور مکتوب بشر فرمان او

ايزدان امشاسپندان جمله پشتيبان او

آرشت از صد هزار آشيل بس توفنده تر

داريوشت از سکندر صد هزاران بار سر

رخش و شبديزت بلرزانند پشت عالمی

کاوه و گيو و فريدون هر يکي خود رستمي

باد تا همواره دنيا مهد شيران خواهمت

خانه اش ويران هر آنکس خانه ويران خواهدت

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

روزنامه «جوان» وابسته به » سپاه» ، «روز جهانی محیط زیست»را تبریک می گوید حزب الله با کندی تمام در حال مدرن شدن است

زنان و دختران و جوانان در مبارزه با حکومت اسلامی در میدان نبردی به گستردگی ایران آریایی

آنان که » پارلمان عراق را اشغال کردند سربازان «قاسم سلیمانی » بودند .

Tagged as: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: