سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

آری برای مردم و کشور ما روزهای سیاه تری در پیش است

shiro

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

 alandgoo
ایر مرد حکومت اسلامی برای بیرون آوردن نظام از بحران اختلاس و فساد و بحران اقتصادی کیست ؟ 

اخیرا “انجمن قلم ایران در تبعید ” ، مقاله ا ی تحت عنوان ” آیا روز های سیاهتری در پیش است ” منتشر کرد که اساسا به اوضاع بد اجتماعی ، سرکوب ها ، وضعیت بد اقتصادی و نهایتا به عوارض خارجی این وضعیت  پرداخته بود و به حق پیش بینی کرده بود که ” روزهای سیاه تری برای مردم ما در پیش است ” وبلاگ ” کاوه فرزند ملت “بر آنست تا  در این نوشته نه به نمودها و  عوارض خارجی این وضعیت که به تشریح  پس زمینه اجتماعی و اقتصادی و مکانیزم سیاسی و آن نمود تشکیلاتی که چنین روزهایی را برای مردم و کشور ما رقم خواهد زد بپردازد . توجه همه علاقمندان به سرنوشت وآینده ایران و ایرانی را به این موضوع مهم و  حیاتی جلب می کنیم .

چرا سپاه و بنیادها خود به افشاگر اختلاس ها و دزدی ها تبدیل شده اند

این روزها ، خود ارگا نها و مراکز سیاسی – اقتصادی و اجتماعی که بیشتر از هر کس و هر مرکز دیگری در نشاندن ایران و ایرانی به خاک سیاه نقش و دست داشته اند  ، بر علیه رقیبان خود دست به افشاگری می زنند . این افشاگران فرماندهان و سر دمدار ان سپاه و بنیا دها و تولیت های قدس هستند که سها مداران عمده و اساسی بانکها و بورس و کارخانجات خود رو سازی هستند .

 به سایتهای وابسته به اصولگرایان  و “سپاه پاسداران ” سری بزنید ، پر است از افشای حقوق های میلیونی مدیران دولتی ، افشای استفاده از  اتومبیل میلیارد تومانی توسط ” حسن روحانی “ ، اطلاع رسانی در باره نارضایتی عمیق مردم از وضعیت موجود ، پخش دهها ویدیو و گزارش از صدای مردم که از وضعیت وحشتناک و گاه دهشتناک اقتصادی خود فریاد اعتراض سر می دهند .

مادری زحمتکش و رنجدیده فریاد سر می آورد که در ماه فقط 60 هزار تومان از کمیته امداد کمک دریافت می کند و می نالد که این حقوق های 100 و 200 میلیونی حاصل رنج ما است که به جیب  مدیران دولتی می رود و خبرنگار را به ” فاطمه زهرا ” قسم میدهد که این مصاحبه وی را پخش کنند.جالب است که خبر نگار ” صدا و سیما”یی هم که تا کنون  و در این 37 سال جز پوشاندن حقیقت کاری نداشته است حالا برای نشان دادن عمق نارضایتی ها ، به وی می گوید بگو ، هر چه می خواهی بگو پخش می کنیم ، آن دیگر هموطن در لرستان خانه و کاشانه خالی از اثا ث خانه اش را به خبر نگار نشان می دهد و می گوید ببین هیج چیز برایمان نمانده است ، روستاییانی که برای یافتن کار به شهر آنده اند با خشم تمام از وضعیت دهشتناکی که به ان گرفتار آمده اند می گوید

دختری دانشجو در مصاحبه ای خیابانی  بغضش می ترکد و از بی امیدی اش به آینده می گوید و اینکه با داشتن تحصیلات عالی باید زیر دست مدیران بیسواد و نالایق کار کند و… خبرنگار با اصرار از وی می خواهد که بازهم  بیشتر بگوید

آیا این مشکلات فقط مبتلا به حکومت اسلامی ایران است ؟

اینکه بسیاری از مشکلات مردم ما  و حکومت اسلامی ، مشکلات دولت های فرومانده کشور های در حال توسعه است و فقط نطام اسلامی نیست که در کار حل مشکلات اقتصادی – اجتماعی در مانده است یک طرف موضوع است ، اما هستند کشور های در حال توسعه ای هم که از منتقل شدن این بحرانها به کشور خود حدا قل بصورت نسبی  جلوگیری کرده اند ، می دانیم که در پی هجوم سر مایه های جهانی شده  به بازار کشور های کوچک ، تولیدات این کشور ها در هم شکسته شده است و کارگران به خاک سیاه نشسته اند ، اما آن کشور ها حداقل سالانه میلیاردها دلار به حزب الله ، یابرای ساختن بیمارستان در عراق و لبنان و و یا بر پایی جنگ در کشور دیگر هزینه نمی کنند ، مسئولین کشور اسلامی ایران در مورد این مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی ورشکسته به تقصیر هستند و با ادعا های برپایی انقلابی که می تواند با بر پا ساختن سد در مقابل انتقال یافتن بحران های سیستم سرمایه داری به کشور ، از رنج مردم بکاهد  قدرت را دو قبضه درکف بی کفایت خود گرفته اند و از پس حل هیچ بحرانی بر نیامده و انتقا ل بحرانهای سیستم سر مایه داری به کشور ما با شدت و حدت ادامه دارد .

سپاه با افشاگری هایش ٍ فقط بدنبال بی اعتبار کردن روحانی نیست

اما هنوز سئوال ا ساسی باقی است و ان آینکه چرا خودمسئولان و آنهم بخش های وابسته به سپاه  در باره این مشکلات افشاگری می کنند ، اولیه ترین پاسخ به این سئوال اینستکه جناح اصولگرا و سپاهیان که این دو خود با یکدیگر تضاد دارند و باید در جای خود به آن پرداخت ! می خواهند جناح رقیب خود ” روحانی و رفسنجانی ” را مسئول این مشکلات معرفی کرده و از هم اکنون زمینه را برای انتخاب نشدن و یا زمینگیر کردن دولت روحانی فراهم کند ، اما اگر خود را به این پاسخ که هر تحلیلگر با توان و سطج پایینی از قدرت درک وفهم هم توان دریافتن آ نرا دارد قانع کنیم ، زمین نرم را بیل زده ایم و آسوده کنار نشسته ایم ، موضوع  پیچیده تر از این است  از سوی دیگر در همه کشور ها جناح های سیاسی مخالف یکدیگر برای جلب رای  رای دهندگان بر روی نکات منفی جناح رقیب مانور داده و افشاگری می کنند ، ا ما در ایران آنکس که دست به افشای اختلاسها و حقوق های میلیونی زده است یک ارگان سیاسی نظامی و نه فقط این یک ارگان امنیتی و بالاتر از این ار گانی است که محکمترین وقوی ترین تشکل سیاسی – نظامی و پشتیبان ارتجاعی ترین نیروهای سیاسی – اجتماعی در خارج و داخل و مهمتر از همه اینها حمایت آشکار و نهان همین نهاد افشاگر بر بالای سر خشن ترین عناصر چماق بدست ، اسید پاش ، گرداننده قتلهای رنجیره ای  بوده است ، براستی چرا سپاه پاسداران بعنوان خشن ترین ارگان سرکوب کننده روشنفکرو دانشجو و کارگر ، با گرفتن چهره حق به جانب فریاد ” آی دزد ” سر داده است ؟

نظری به ویژگی های اسا سی و تعیین کننده سپاه پاسداران

“اقتدار سازمانی ” مخوف و شبه مافیایی ، تجهیز شده به سازمان مالی و پولی و بانکی و بیمه و سرمایه گذاری همراه با استفاده از امکانات یک نظام سیاسی ثروتمند  مورد حمایت ارتجاعی و سیاسی ترین  اقشار اجتماعی و مطرودین نظا م های سیاسی موجود  در ایران و کشور های همسایه یعنی شیعیان تشنه قدرت در عین داشتن آرزو های بزرگ ، از سپاه پاسداران تشکیلاتی پر قدرت و آهنین بوجود آورده است که به این تشکیلات امکان برقراری نظامی شبه فاشیستی در ایران را  داده و برای هر تحلیلگر اوضاع سیاسی ایران این مهم را  مطرح می کند .

اقتصاد سیاسی  چنین گرایشی را می توان بحران عمیق نظام اقتصادی حاکم بر ایران دانست که برای حاکمیت سیاسی راه دیگری جز روی آوردن به سرکوب توده ای توسط خود توده ها و آنهم ارتجاعی ترین و عقب مانده ترین بخش های آن باقی نگذارده است .

پایان بخش اول …

 

*****************///////////////////////////////////**************

آیا ایرانیان در انتخابات اسفند ماه شرکت خواهند کرد ؟

ما ایرانیان طناب دار خود را خود می بافیم 

1-خامنه ای نماینده هیچکس نیست     

  2-سقوط هواپیمای روس : واکنش دهشتناک و غیر انسانی  به حضور روسیه در سوریه

 شهیدان که اند این همه خونین کفنان 

 سخنی با دولتمردان » نظام اسلامی :

جماعت حزب الله دست به بازی خطرناکی زده است !!

 

Tagged as: , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: