سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

پوشش زنان تهران سال 1358 یک سال پس از انقلاب

 

shiro

در آن سال هنوز ،  چند ماه از انقلاب اشان گذشاه بود . هنوز بگیر و ببندها شروع نشده بود . هنوز ار گا نهای سرکوب شکل نگرفته بود و هنوز صدای ” خمینی ” در گوشها بود که گفته بود در حکومت اسلامی زنها در انتخاب پوشش آزادند ، آهسته آهسته چنان کردند که امروز هر زن ایرانی هر چند هم که مسلمان باشد آرزوی کنار گذاشتن حجاب اجباری با شعار ” یا روسری ، یا تو سری ”  را درهر پارک یا خیابان خلوت را هر از چند گاهی تجربه می کند ، زنان ایرانی اولین گروه اجتما عی خواهند بود که آزادی را بدست آورده و آنرا تجربه خواهند کرد .

////////////////////////////——————////////////////////////

در » تمام کش کردن »  حکومت فقیهان و وظایف ما

 جمهوری اسلامی ، خلافت اسلامی داعش یا امارت اسلامی طالبان ،  بر آمد آخرین تلاشهای رو به مرگ یک تمدن در حال  زوال هستند  !!

 

لینک صدای مقاله

 

در جایگاه  تحلیلگر نشستن و با زبان سفیهان سخن گفتن

نظام اسلامی ، نظامی الهی و مقدس نیست . مقدس باد نام مردم ایران

ادعاهای سراپا بی پایه و اساس  رهبر تظام اسلامی در دیدار با مردم قم

 

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: