سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

کدام احسا س حقارت ، جوانان و روحانیون مسلما ن را به افراطی گری می کشاند

 

shiro

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید
telegram-pic-150x150
در مدارس علمیه چه بر سر طلبه ها می رود که اینان در بزرگسالی چنین  بیرحم و بی حیا می شوند .

در دو ویدیوی زیر دوفیلمبرداری از  دو جنایت  را که هر دو هم در افغا نستان و هر دو هم توسط طا لبان انجام شده است را می بینید .

در ویدیوی اول که هم جنایت و هم فیلمبرداری در خفا صورت گرفته است ، آیت اللهی ، حجت الاسلامی ، خلاصه یک مدرس حوزه علمیه در حال سوء استفاده جنسی از کودک فریب خورده ای است که والدینش وی را به امید اینکه وی نیز در فردا روزی به آخوند صاحب قدرتی تبدیل شود سپرده اند ، که می بینید چگونه از وی سوء استفاده می شود. مقامات محلی نیز از این چنین جنا یاتی با خبرند ، اما اگر بخواهند بر روی آن دست گذاشته و آنرا علنی کنند ، محشر کبری به پا می شود که می خواهند آ یات عظام را بی آبرو کنند .

 در ویدیوی دوم تعدادی ” طالب و مجاهد ” سر یک ما مور دولتی را به مانند یک ….. می برند و با بی رحمی تمام هم ، سعی در جدا کردن سر از بدن و نمایش دادن آن می کنند . این دو ویدیو چه ربطی به یک دیگر دارند ؟

براستی تحلیل این بیرحمی و این سر بریدن ها ، ا ین حملات انتحاری  ، این آرزوی شهادت ها و ضدیت با دنیا و زنده و زندگی که درمیان جوانان مسلمان  افراطی شیوع یافته چیست 

 

مسلما نان افراطی و مشخصا جوانان  ، احسا س می کنند که از سوی جامعه مورد بیرحمی قرار گرفته اند ، چه جوانان مسلمان ساکن اروپا که در آنجا شهروند درجه دوم به حساب می آیند ، چه جوان حزب الله ایرانی که احساس می کند آمریکا و غرب ، دین و آیین و مذهب شیعه وی را مورد هجوم قرار داده اند و چه آن کودکی که در حوزه علمیه مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرد ، در هر کدام ا ز این موارد جوانی که احساس می کند در تمام طول . دوران زندگیش مورد هجوم و سوء استفاده قرار گرفته است ، وقتی که قدرتی دردست دارد که این قدرت یا اسلحه است یا قدرت سرکوب هموطن است یا مبارزه جویی با آمریکا است ، همه و همه  این اقدامات نوعی انتقامجویی از جامعه ای که آنرا نسبت  به خود بیرحم به حساب می آورد . وجالب است که سوء استفاده کنند گان از این جوانان ، خود همان آخوند هایی هستند که نقش موثر و بی تردیدی در بوجود آمدن این وضع  واین احساس حقا رت داشته اند

البته ممکنست بگویید که در کلیسا هم موارد  استفاده از کودکان اتفاق می افتد ، اما مقاما ت کلیسا  ، نه مانند طالبان ادعای قدرت سیاسی دارند و نه مانند آخوندهای ایرانی ادعای ساختن مملکت اسلامی و حکومت عدل علی دارند .

دیده اید که بعضی روحانیون در صدا و سیما با چه بی حیایی ، مسائل در مسائل بسیار خصوصی دو همسر  نیز دخالت کرده و انرا به زبان هم می آورند  شاید دلیلش ریشه در چنان اسراری داشته باشد .

 اسلام باید از هر گونه دخا لت در سیاست در ایران و  ممالک اسلامی منع شوند تا این مردم و این کشور ها به این قانون لایتغیر و طلایی نرسند وضعیت در این ممالک رو به اصلاح نخواهد رفت .

 

***************************************************

«خواهران حزب الله «هم چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

 

برای شنیدن اینجا را کلیک کنید

برای شنیدن اینجا را کلیک کنید

هاجر صفوی از اعضای خانواده پاسدار یحیی صفوی ، مشاور نظامی علی خامنه ای ایشان یک خانم حزب اللهی هفت رنگ هستند که به حجاب برتز اعتقاد کامل دارند

هاجر صفوی از اعضای خانواده پاسدار یحیی صفوی ، مشاور نظامی علی خامنه ای
ایشان یک خانم حزب اللهی هفت
رنگ هستند که به حجاب برتز اعتقاد کامل دارند

 

آقا زادگان حزب الله چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند !!!!


لینک صدای مقاله

لینک صدای مقاله

 

 

 

 

               
مقایسه کنید که حزب اللهی ها در باغ بهشت زندگی می کنند و مادرو پسر اهوازی در کنار خیابان . اینست حکونت عدل علی ادعایی شما . علی هم جنین حکومت عدلی بر پا کرده بود ؟

مقایسه کنید که حزب اللهی ها در باغ بهشت زندگی می کنند و مادرو پسر اهوازی در کنار خیابان . اینست حکونت عدل علی ادعایی شما . علی هم جنین حکومت عدلی بر پا کرده بود ؟


 انقلاب رنگی ایران انقلابی به رنگ سرخ خواهدبود !!

بنام جوانان ایران زمین ، پرچم سرخ شیرو خورشید نشانه مبارزات آ تی مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود .
بنام جوانان ایران زمین ،
پرچم سرخ شیرو خورشید نشانه مبارزات آ تی مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود .

 

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, اقتصاد سیاسی, سیاست, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: