سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

از کودتا و حمله خارجی بیزاریم حتی اگر بر علیه بدترین نوع حکومتها باشد .

shiro
به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید
telegram-pic-150x150
” انقلاب کار توده هاست “
قانون  طلایی برای جلوگیری از جنگ داخلی و دخالت خارجی 

تصاویری از مقاومت مردم ترکیه در برابر کودتا گران 

 

 

 

A man lies in front of a Turkish army tank at Ataturk airport in Istanbul, Turkey July 16, 2016. REUTERS/IHLAS News Agency

tu2

tu3

آزاد سازی فرودگاه از اشغال نظامیان توسط مردم 

tu4

تسخیر تا نکها توسط  مردم 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: