سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

اعتراف یک روحانی به کشتار ایرانیان به دست سپاهیان اسلام

shiro
به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

دهها و شاید صدها سال ، همه مورخان و متفکران و در سالهای اخیر  روشنفکران داد و فعان بر می آوردند که : مسلمان شدن ایرانیان ، موضوع شمشیر بران و گردن بوده است ، موضوع قتل عامهای دهشتناک بوده است ، اما مسلما نان متعصب ایرانی هزار حدیث و آیه می آوردند که ایرانیان خود به استقبا ل سپاهیان متجاوز رفته و در راه آنها گوسفند هم قربانی کرده اند !!!

این روزها روحانیون حاکم بر ایران در تضادی که با حاکمین سعودی پیدا کرده اند به احساسات ملی گرایانه ایران و ایرانی نیاز دارند و به همین خاطر حالا ساز دیگری کوک کرده اند که کشتار ایرانیان صورت گرفته است اما نه بدست سپاه اسلام زمان پیامبر اسلام که بدست سپاهیان خلیفه دوم . بخشی از حقیقت را می گویند که که همه حقیقت را بپوشانند .

آخوندها هم فهمیده اند که در میان اعراب چایی ندارند وهر چند که اینان ادعای مسلمانی کنند ، آنان ، شیعه ایرانی را واجب القتل میدانند و کافر و مرتد  آیا کار بجایی  خواهد رسید که آخوند ایرانی برای دفاع از خود محبوربه دفاع ار دین آبا و اجدادی ایرانیان  شود ؟ 

 البته تا همین حد هم که عقب نشینی کرده اند غنیمت است ، ملت ایران کم کم آنقدر این جماعت را به عقب نشینی وا می دارند که در حو زه های علمیه اشان واحد ملی گرایی وناسیونالیزم  ایرانی و پندار نیک تدریس کنند .

 

****************************************
****************************************

حجت الاسلام » گاز گیر » منظور همان»ا ژه ای » است هم » فائزه هاشمی» را تهدید به زندان کرد دلیل هراس حکومت از جامعه بهایی

ترور مصطفی بدر الدین : انفجار تنها 30 دقیقه بعد از خروج » قاسم سلیمانی » از محل جلسه با وی اتفاق افتاد 

alandgoo

» خامنه ای و «گشت نامحسوس» اش ، شکست خورده وعقب نشینی کرده اند، باور ندارید این ویدیو را ببینید .+ ویدیو

سپاه اجازه دخالت در سیاست را از » خمینی » نگرفت ، قدرت سپاه از » لوله تفنگ » بر می خیزد !

alandgoo

پارلمان عراق توسط سربازان «قاسم سلیمانی » فتح شد . این شتری است که در خانه ما هم خوابیده .

alandgoo

» علی خامنه ای » دچار توهم توطئه نیست !  ، » حکومت اسلامی» دشمنان خونینی  دارد .

لینک صدای مقاله

پیامد های انتخابات هفتم اسفند : در گرفتن آتش در خیمه گاه ولایت

لینک صدای مقاله

 

علت تحرکات ضد امریکایی خامنه ای پس از » برجام» چیست ؟

لینک صدای مقاله

 

Tagged as: ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: