سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

روا داری سکولاریزم و اضافه شدن حجاب اسلامی به لباس فرم پلیس اسکاتلند

shiro
به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

امروزه و در سطح همه کشور ها ی ار وپا یی رقا بتی سخت میان  د ولت این کشورها و گروههای ا فراطی مذهبی بر سر جذب اقلیت مسلمان این کشورها در جریان است . دولتهای اروپا یی بنا بر ماهیت سکولار خود و احترام به حقوق همه ساکنین این سرزمین ها و برای اینکه این جمعیت ها جذب گروهها و نظرات افراطی مذهبی و قومی نشوند ، سعی دارند  با فراهم آوردن بعضی امکانا ت ، از جمله مود غذایی ” حلال ” ، امکان بر گزاری مراسم مذهبی و پوشش اسلامی  ، به آنها بگویند که بر خلاف تبلیعات گروهها ی افراطی حقوق آنها در یک دولت سکولار بیشتر برآ ورده می شود تا در یک دولت دینی .

اما مقامات سلسله مراتب دینی ، این احترام به حقوق مذهبی را قدرت خود و ضعف و عقب نشینی دولت های سکولار به حسا ب می آ ورند که در این موضع حقیقت نداشته و گروههای اقلیت اسلامی ساکن در کشور های اروپایی نماینده یک فرهنگ برتر و متمد ن ر نیوده که برعکس ، این مردم بخت بر گشته برای لقمه نانی و امنیت و زندگی بهتر به اروپا آمده ا ند که در اینجا هم از تبلیغات و الغا ئا ت این گروهها  آ سا یش ندا شته و اینان سهی در جذب جوانان آنان و فرستادنشان به جبهه های مرگ سوریه و عراق و افغانستان را دارند . مطلب زیر از یک سایت طرفدار شیعه بدون کم و کاست نقل می شود

پلیس اسکاتلند هدف از این کار را برقراری ارتباط بهتر با اقلیت های مذهبی مانند ‫مسلمانان عنوان کرده است.
در این راستا، پلیس در جلسه ای توجیهی با نیروهای خود، اعلام کرد که نیاز به استخدام حداقل 650 نیرو از اقلیت های قومی دارد تا این سازمان، نماینده ی 4 درصدی شهروندانی با پس زمینه‌های سیاه و سفید و آسیایی در جامعه باشد؛ که با آمار کنونی، چنین نتیجه‌ای در دسترس نیست.
بنابراین، به منظور افزایش تعداد افسران زن مسلمان، قرار است تا ‫حجاب اسلامی و روسری، به عنوان یک شیوه آزمایش شده، استفاده شود و جزء استانداردهای لباس فرم زنان پلیس ‫مسلمان، درنظر گرفته شود.
«پیتر بلر» سرپرست مدیریت منابع در نیروی پلیس اسكاتلند در اين باره گفت: چنین حجابی در کشورهای سرتاسر جهان استفاده شده و پلیس اسکاتلند نیز مشتاق است این عمل خوب را تکرار کند

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: