سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

شاعری که در حضور ” خامنه ای ” وی را بسخره می گیرد .

shiro
به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید
مخصوص من و ماست اگر آتش دوزخ  پر واضح و پیداست کجا ، جای امام است

در سختترین کنترل ها و شدید ترین سا نسور ها ، باز یک  شعر ، یک شاعر ، یک پیام روشنگر ، مانند یک ماهی “سیاه کوچولو” می تابد و می لغزد و خود را به مقام عظما رسانده و او را به سخره می گیرد ببینید : 

در بیت شما باده حلال است ولی حیف .

در کوچه و بازار همین باده حرام است .

این شعر که کشکی است ولی مسئله ا ی نیست

چون شاعر این شعر طرفدار نظام است .

با عظمای ما عیب مگویید که اونیز ، همواره نشوتیده توی آفساید دوسه گام است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: