سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

خشم “ریاض ” از ج.ا. و شدت یافتن عملیات نظامی ” حزب دموکرات کردستا ن ایران “

shiro
به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

alandgoo

 حزب دموکرات کردستان ایران و جیش العدل نه در پی اعتلای مبارزه سیاسی مردم  که در پی ایجاد نا امنی در کشور هستند و این  از نظر بسیاری از دیگر نیروهای مبارز ، گناهی نا بخشودنی است .

از ا وا یل بهار سال جاری ، “حزب دموکرات کردستان ایران ” ( حد کا ) برهبری “مصطفی هجری” ، همان وقتی که برنامه های حزبی را برای سال 1395 اعلام می کرد ، مطرح نمود که قصد دارد  در سال آینده   نیروها ی نظامی  و پیشمرگه های خود را برای دفا ع از نیروهای حزب که در داخل کشور به فعالیت سیاسی مشغول هستند به داخل مرزها اعزام دارد .

بعد از آن در ماههای خرداد و تیر ، در گیریهایی میان نیروهای این حزب  و پاسداران صورت گرفت که به کشته و زخمی شدن افرادی از دو طرف منجر شد .

رهبری  “حد کا ” در توجیه شروع عملیات مسلحا نه بعد از سالها که هر گونه عملیات مسلحانه در ایران را به حالت تعلیق در آورده بود گفته است : ”

 «پیشمرگه‌های حزب دمکرات کردستان ایران نیرویی هستند که آمده‌اند تا مبارزات شهری و مبارزات کوهستان را به یکدیگر پیوند بزنند».

 در هفته های اخیر نیز شاهد تحرکات و تر ورها یی در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان بودیم ،  همزما نی و یا نزدیک بودن عملیات مسلحانه صورت گرفته  از سوی گروههای مسلح فعال در کردستان و بلوچستان  یعنی در مرزهای شرقی و غربی کشور و همچنین اقدام به ترور نماینده مجلس شورای اسلامی ” حشمت فلاحت پیشه ” ، بیانگر هما هنگی میان این عملیات های بظاهر د ور از هم  است  که ممکنست در نظر اول با یکدیگر بی ارتباط بنظر بیایند . اما با کمی بررسی می توان احتمال شدت یافتن این تحرکات مسلحا نه را با یک موضوع قطعی دانست  آن موضوع چیست  وآیا یک مرکز معین هماهنگی این عملیات ها را بعهده دارد ؟ ایا آتش گرفتن گاه و بیگاه مراکز نفتی نیز جزئی از این ایجاد نا امنی و هرج و مرج است ؟

تغییرات اخیر در تعادل ژئو پولیتیکی منظقه و توازن نیروها

چند حاد ثه مهم که تعا دل  سیاسی – نظامی را در یک دهه اخیر در منطقه  به هم زده است به شرح زیر است :

  • از بین رفتن منطقه شامات ( متشکل از عراق و شام ) به عنوان دو کشور که در مورد موضوعات منطققه ای و جهانی سیا ستهای مستقلی نسبت به  ایران و عربستان سعودی داستند .و به زیر کنترل  ج.ا .در امدن ابن کشورها

اتحاد عمل  شیعیان منطقه تحت رهبری ج.ا.         

    -برامد و وحدت شیعیان  بعنوان جمعیت حداکثری و فعالتزین اقشار سیاسی  در مهمترین کشورهای منطقه مانند      عراق ؛ سوریه ، لبنان ، یمن ، مناطقی از عربستان  و بحرین ، این جمعیت شیعه که  در اصل به دنبال حقوقی هستند که برای سالها از آنها دریغ شده است ، رهبری خود را در ” حکومت اسلامی ایران ” یافته و این موضوع سبب وحدت عمل آنا ن با حکومت اسلامی  شده است ، می بینیم که شیعیان عراق ، لبنان ، ایران و حتی افغانستان تحت رهبری حکومت اسلامی  برای نجات حکومت بشار اسد وارد عمل شده و به کمک ” روسیه ” حکومت رو بسقوط بشار اسد را نجات دادند .

گرایشا ت سیاسی  و تشکیل دولت در میان نیروهای اهل سنت در ابتدای راه ئ تحربه اندوزی بوده و به همین خاطر بشدت تروریستی و غیر دیپلماتیک عمل کرده و شبیه به دوره ای  ار حیات سیاسی شیعیان هستند که قهرمان مبارزاتی  آنان نواب صفوی بود . از سوی دیگر عربستان سعودی و امیر نشین های حاشیه خلیج فارس  منشا ء شبه مدرن و دولتهایی اتوریتر  داشته و نمی توانند با دخالت ملیونی توده های خود در سیاست موافق باشند . و این همان نقطه ضعف عربستان سعودی در این موضوع است . حکومت اسلامی یک نظام بر آمده از دوران پس از دولت های شبه مدرن است که دخالت توده های میلیونی در سیاست از ویژگی های آنان است و عربستان سعودی از دخالت گسترده توده مردم در سیاست می گریزد . طبیعتا همین نقطه قوت حکومت اسلامی است که باعث  شد آمریکا و اروپا ، در جهت 1- کنترل حرکت قدرت طلبانه شیعیان از سمتگیریهای افراطی 2- مبارزه و سرکوب گرایشات سلفی و افراطی در میان اهل سنت به ج.ا. روی بیاورند . البته این وحدت عمل  میان “جماران ” و “5+1″ ، یک نیاز متقابل مبتنی بر ” همزیستی مسالمت  آمیز ” و نه یک وحدت استراتژیک ” است .

بسیاری از نیروهای سیاسی نظامی منطقه سعی کردند که بتوانند نقش ج.ا. را دررفع نیاز غرب برای سرکوب و مهار گرایشات سلفی ضد آمریکایی ، بر عهده بگیرند ، اما اکنون همه می دانند که سر مار تروریسم  داعش و طا لبان و القا عده از نظر اید ئو لوزیک در تفکر امارات اسلامی عربستان سعودی و امارات متحده عربی  و مدارس دینی پاکستان است که به علت نداشتن رهبری واحد قابل مذاکره و کنترل نیست ، در صورتیکه افراطیگری و قدرت طلبی شیعه از نوع تروریسم دولتی است و قابلیت مذاکره کردن و دادو گرفت سیاسی را دارد .  عربستان سعودی در کنترل داعش و القاعده طالبان ناتوانی نشان داد ، در صورتیکه  رهبری شیعه در جماران نه تنها قابلیت کنترل حزب الله لبنان و شیعیان بحرین و حوثی ها را نشان داد که  قابلیت سرکوب گرایشات خطرناک داعشی و جدایی طلبان در عراق و سوریه را نیز به نمایش گذاشت و این قابلیت ها همه آن ، خصا ئصی بود که ” اوبا ما ” و “موگرینی ” به ان نیاز داشتند .

ملا قا تها صورت گرفت ، سران عربستان بارها سران کاخ سفید را به ” ریاض ” دعوت کردند ، نتا نیاهو بارها با  ” آمریکا” عتاب کرد ، ” هجری ” رییس حزب دموکرات کردستان ایران ” در سال گذشته به آمریکا رفت ، تا ا ثبات کند که در  مبارزه با داعش ،جانشین خوبی برای ج.ا. در وحدت با غرب است ؛ اما کیست که نداند و همانطور که در عمل اثبات شد هیچکدام از این نیر وها نه می توانند با قدرت طلبی شیعه در منطقه سربسر بگذارند و نه توان سرکوب و مقابله با گرایشات افرا طی سنی ها را دارند . برای سرمایه داری بعنوان نطامی که امروز گرایش و تصمیمگری های رهبران بنگاههای  اقتصادی در آن  به اندا زه  تصمیم کیری های مردان سیاست اهمیت دارد ،  حکومت اسلامی که تضمین کننده امنیت بگذار امنیت گورستانی ، دا غترین مناطق خاور میانه و رهبری کننده سیاسی ترین مردم منطقه  است ، از حکام عربستان سعودی و شیوخ خلیج فارس اهمیت بمراتب بیشتری دارد .

عربستان سعودی تن به ارتقای جایگاه استراتژیک ج.ا. نمی دهد

 نظام سیاسی حاکم بر عربستان سعودی ما نند بسیاری از نظامهای غیر مدرن ، در مقابل تغییراتی که شرحشان رفت مقاومت می کند ، اما این کشور نیرویی تعیین کننده در طرح ریزی برنامه های استراتژیک در منطقه نیست ، چون یک نظا م سیاسی بشدت غیر توده ای و غیر مردمی است ، اوباما بارها به رهبران این کشور هشدار داد که امنیت شما را نه ” ج.ا. ” که نا ارامی های داخلی تهدید می کند .  

 درست در اینجاست که در و تخته به یک دیگر جور می شوند ، عربستان سعودی رانده شده از در گاه کاخ سفید که ا صرار داشت که سر مار تروریسم در ایران است و به وی اعتنایی نشد  ، رهبری حزب دموکرات کردستان ایران که به جرج بوش ؛ نامه می نوشت که حضرت آقا بیایید ،  ایران را تحت تانکهای خود بگیرید ، و سال گدشته هم  از بس که از افراد و گرایشات جنگ طلب آمریکایی خواست که  نگذارند کاخ سفید  با حکومت اسلامی  وحدت کند ، آنان را بستوه آورده بود ، چند گرایش دیگر سرگونی طلب ، ا ین همه گرایشات شکست خورده ، دارای ا نگیزه های قوی برای کلید زدن مبارزات مسلحانه بر علیه حکومت اسلامی هستند .

چرا در شرایط فعلی هر مبارزه مسلحانه بر علیه” رژیم” به سرعت رنگ و بوی ” تروریستی ” می گیرد ؟

مبارزه مسلحانه تنها در شرایطی ” تروریستی ” نیست که توده های مردم به مبارزه مرگ و زندگی بر علیه نظام حاکم دست زده باشند و بخش نظامی گروهها و احزاب سیاسی  برای جلوگیری از کشته شدن مردم و تهاجم نیروهای مردمی به یاری آنان برخیزد ، این روزها وقتی از رهبر ی ” حد کا ” می پرسند : چه تغییری صورت گرفته که حزب ، دست به اسلحه برده است وی می گوید : نیروهای سیاسی ما در داخل کشور مورد هجوم “سپاه پا سداران ” قرار می گیرند و ما برای دفاع از آنان دست به اسلحه می بریم ، خوب می توان پرسید از ده سال پیش که حزب شما مبارزه مسلحانه را قطع کرد که وضع همین طور بود ، آنچه که تغییر کرده است وبا عث تحرکات مسلحانه حزب دموکرات شده است و  آقای ” هجری ” نمی تواند بگوبد اینستکه : ” عربستان سعودی ” نتوانسته ذر ضدیت با ج.ا . آمریکا و اروپا را با خود همراه کند و راسا   تصمیم به شدت عمل در مقابل ج.ا. گرفته است و حزب دموکرات کردستان ایران در کردستان و جیش العدل در مرزهای شرقی و گروههای دیگر سرنگونی طلب را به خدمت این سیاست خود گرفته است ، این است حقیقت د ست بردن به اسلحه از سوی ” حد کا ” یا شرکت ” ترکی الفیصل” در گرد همایی “مجاهدین خلق” در پاریس .

آقایان شما جان اعضای خود و توان تشکیلاتی حزب و سازمان خود را ، در راه مبارزه جویی بی حاصل عربستان سعودی با سیاستهای آمریکا در منطقه می کنید ؛ این سیاست در راستای مبارزات مردم ما  با نظام حاکم بر ایران نیست .. حزب دموکرات کردستان ایران ، جیش العدل و…. اساسا و در راستای سیاستهای عربستان سعودی نه در پی اعتلای مبارزه سیاسی که در پی ایجاد نا امنی در کشور هستند و این حتی از نظر بسیاری از دیگر نیروهای مبارز ، گناهی نا بخشودنی است . مردم ایران هیچگاه اتحاد شما را در این دوران سخت با دشمنان این  آب و خاک و در جهت نه مبارزه سیاسی که صرفا ایجاد نا امنی در کشور را   نخواهند بخشید

*****************************

 

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: