سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

رقص و پایکوبی مبتذل مجاهدین طالبان با ” دوجنسیتی های ” پاکستانی .

 

shiro
به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

به این مرد ان و شبه نظامیان طالبان خوب نگاه کنید ، اینها ، همانهایی هستند که ادعا می کنند برای بر پا داشتن عدالت و برا بری ا نسا نها و ایجاد جامعه ای عاری از ناهنجاری های اخلاقی  مبارزه می کنند و در این راه انسانها را مانند برگ خزان بر خاک می اندا زند و در اروپا و افغانستا ن و هر جا که دستشان برسد دست به کشتار می زنند .  اینان همانها یی هستند که ” قندیل بلوچ ” را به حکم ” فاسد ” بودن سزاوار مرگ می دانند و زتا ن فعال اجتماعی را  تهدید به مرگ می کنند .

ننگ بر مدارس علمیه و حوزه های دینی که چنین شاگردان و طلبه ها یی را تربیت می کند و این گرگان گرسنه را در میان جوامع انسا نی برای جنایت رها  می کند

 

********************************

********************************

********************************

خشم «ریاض » از ج.ا. و شدت یافتن عملیات نظامی » حزب دموکرات کردستا ن ایران «

علت تحرکات ضد امریکایی خامنه ای پس از » برجام» چیست ؟

لینک صدای مقاله

 

«حکومت اسلامی » در گسترش ناگریز روابط خود با غرب مرگ محتوم خود را می بیند

 

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

 Ù„ینک صدای مقاله

 

 

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: