سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

در “ایران ” ، ” پاکستان ” و “ا فغا نستا ن ” در کنار ا فشای هر فساد نا م “علما ی عظا م ” می درخشد .

 

shiro
به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

alandgoo

راه و چاره ملت تحت ستم این ملا های ریا کار از ا یران تا افغانستان و پاکستا ن ، زدودن دین و دینداران چه عمامه بر سر و چه فکل کرواتی  از منا صب اجتماعی و مواضع قدرت سیاسی ا ست .

این روزها و در این زما نه  بسیا ر بیشتر از گذشته  های دور و نزدیک نام  “علما ی عظام ” و طلاب علوم دینی ،  د ر، رسانه های این سه کشور که عنوان ” جمهوری اسلامی ” هم دارند در کنا ر  افشای ا فتضا ح های سیا سی ، اخلاقی  و اقتصادی خود نما یی می کند . البته این واقعیت  را به این معنی می توان فهمید که در گذشته هم  همین خلافها و بر خوردهای ضد اجتماعی از جانب این جنابان صورت می گرفته است ، اما آنچه که فرق کرده است اینست که در گذشته شبکه های اجتماعی و اسباب ضبط و پخش و اشتراک گذاری در حد امروز  نبوده است و دیگر اینکه بخشهای وسیعی از جوانان و مردم به روحانیون و علما ، آن احترام گذشته را قا ئل نبوده و باصطلاح جامعه شناسان ، روحانیت و مراجع دینی دیگر مرجعیت خود برای حل مشکلات اجتما عی و درمانی و آموزشی مردم را ازدست داده و مراکز علمی و قضایی و آموزشی و اجتماعی محل مراجعه اسا سی مردم هستند و به همین خاطر اینان دیگر امکانات گذشته را برای پوشاندن مفاسدشان ندارند ، درست مثل بسیاری از بیماری ها که در گذشته هم بفراوانی امروز وجود داشتند ، اما مردم آن بیماری ها را نمی شناختند و امروز در سایه گسترش علم  آن بیماریها و میکرب ها قابل شناسایی شده اند .

 نوع فساد علما و مراجع مذهبی  در ” ایران ” از چه نوعی است ؟

 از آنجا ییکه در کشور ما رهبری سیا سی در دست ” روحانیت ” است ، ا ینا ن امکانات بسیاری برای بر آوردن خواسته های معقول و پوشاندن ا عمال نامعقول خود را دارند ، اما گاهی نوک کوه یخ فساد اخلاقی اقایان روحانیون بیرون می زند ، مثل همان وقت که همان حاکم شرع کارمند خود را به ماموریت می فرستاد و با همسر وی ارتباط داشت ، البته چنین فسادهایی ، شخصی است ، اما فساد ی که قشر روحانیت در ایران  بصورت عمومی به آن دچار است فساد سیاسی یعنی استبداد است ، مثلا ” خامنه ای ” اکثریت اعضای شورای نگهبان را انتخاب می کند ، بقیه اعضای این شورا توسط رییس قوه قضاییه ای انتخاب می شود که وی خود نیز منتسب ” خامنه ای ” است ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط ، شورای نگهبان تا یید می شوند که طرز انتخابشان را توضیح دادیم . این عین استبداد و استبداد خود فساد سیاسی است . نوع دیگر فساد روحانیت در ایران ، فساد اقتصادی است ، تمام بنیادهای زیر نظر علما ی مسئول آ ستا نهای قم ، مشهد ؛ شاهچراغ و شاه عبدالعظیم به دولت اسلامی خودشان هم  مالیات نمی دهند ، می دانید که در دنیا ی پیشرفته امروز ، اگر مقامی جرات کند و گزارش مالیاتی نداده و مالیات ندهد در چشم به هم زدنی باید استعفا بدهد ؟ این فساد اقتصادی که روحانیت حاکم  بر ایران به آن دچار است باعث نابرابری در تقسیم درآمد و عدم توازن در نرخ تمام شده محصولات تولیدی یا وارداتی ، بنگاههای تحت کنترل این آقایان و سایر بنگاههای اقتصادی می شود و همراه  عدم دسترسی دولت به مالیات حدود 40% اقتصاد کشور است  اختلاس وابستگان روحانیون و آقا زادگان که نه باید گفت حرام زادگان آنها در اونواع و اقسام زدو بندهای اقتصادی دخیل هستند  مانند برادر وداماد آخوند متقلب مکارم شیرازی که انحصار شکر را دارند ” هما ن آخوندی که در زمان ” محمد رضا شاه ” از دست وی جایزه می گرفت و امروز از توبره “حکومت اسلامی ” می خورد  و  ری شهری”که انحصار خود رو “بی .ام. و” را داراست  . نوع فساد روحانیت در ایران خطرناکترین آن و می تواند  کشور را به ورطه شورش و طغیان و انقلاب و جنگ داخلی در اندازد .

روحانیون و زاهدان ریایی در حا لی خود، دچار فساد و انحصار طلبی سیا سی هستند که اگر کسی بخواهد فقط کمی  بالاتر از خطوط ممنوعه آنان کار سیاسی  کند با شدیدترین مجا زا ت ها و زندان و انواع شکنجه ها و در بدری روبرو می شود و در حالی خود ماهیانه میلیارد ها تومان به دولت مالیات نمی دهند. که اگر کارگر حقوق نکرفته ای جرات  اعتراض کند وی را بجرم بر هم زننده نظم چنان به  شلاق می بندند که  فریا د ش به آسمان رود .

 فساد روحانیت در ” افغانستان” اما از نوع دیگر است .

 روحانیت در افعانستان بر خلاف ایران ، نتوانسته است بر خوان یغمای ملت بنشیند و اساسا گاه و بیگاه در سوء استفاده های جنسی اینان از  کودکان طلا ب در مدرسه های علمی افتضاح بر پا می شود که اخیرا ویدیویی از یک شیخ در حال سوء استفاده از یک کودک در شبکه های اجتماعی منتشر شد ، یا در مورد موضوع سنگسا ر “رخشانه ” در افعانستان ؛ ملا یوسف نام که صادر کننده حکم دستگیری “رخشانه” بوده است خود خواستگار وی برای برادر خود بوده است و بنظر می رسد در پی استنکاف ” رخشانه ” ، ملا یوسف در حقیقت انتقام آن جواب منفی را از وی گرفته است ، بخصوص که بعد از دستگیر شدن “رخشانه ” ، ملا یوسف به پدر ” رخشانه ” پیشنهاد می دهد در ازای پرداخت مبلغی در حدود 5 میلیون تومان ، جان دختر خود را بخرد که چون پدر وی چنین پولی نداشته است ، دختر نگون بخت به آن وضع فجیع سنگسار می شود. یا وقتی که “فرخنده” را درخیابان به آ ن وضع دهشتاک کشتندو سوزاندند ، جمعیت به تحریک یک ملا که در امامزاده ، ” تعویذ” می فروخته است به این جنایت دست زد . چون فر خنده به آن ملا گفته بود که طلسم و تعویذ ، خرافات است  . در همین چند روز نیز دیدیم که ” قاضی نذیر احمد ” ، با آن وضع افتضاح آمیز به  آن زن خبر نگار می گوید ” تورا به دست یک جوان افغان بدهم که …..

روحانیت در افغانستا ن روز تا روز مواضع اجتماعی بیشتری را ازدست می دهد واین شکست ها را در حرکات وحشیانه طالبان و حرکات سخیف ملا های رسمی حکومتی می بینیم .

فساد روحانیت ” شورای علمای پاکستان “

 اخیرا شاهد افتضا ح درخواست رابطه غیر اخلاقی از سوی ” مولوی عبد القوی ” به مدل پاکستانی ” قندیل بلوچ ” بودیم ، این دختر جوان از دیدار خود با مفتی عکس گرفته و آنرا در شبکه های اجتماعی منتشر می کند و در پی این رسانه ای شدن این  افتضاح ، وی در مصاحبه ای رو در رو در تلویزیون با مفتی به همگان  می گوید که مفتی به وی پیشنهاد رابطه تحت عنوان ازدواج داده است و مفتی در آن دیدار بخاطر وی روز ه اش را شکسته است . بعد از این افشا گری ها ست که بسیاری آخوندها ، قندیل را بد کار و… خواندند و در شبکه های اجتماعی ؛ ویدیوهایی به نمایش در می آمد که اگر ” قندیل بمیرد و به گور سپرده شود ، ما ر و افعی ها جسد وی را در خود خواهند گرفت .  و چنان فضا را بر علیه وی تحریک کردند که گوبا وی به دست برادرش کشته شد . البته ” مفتی عبدالقوی ” نیز تا کنون بعنوان مظنون در این قتل تحت باز جویی است .

ارتباط زشت و غیر اخلاقی  طالبان پشتو تحت فرمان ” شورای علمای پاکستان ” را با دو جنسیتی ها اخیر در ویدیویی دیدیم و فساد اخلاق ” عمران خان ” رییس حزب ” پاکستان تحریک انصاف ” که وی خود جزو شورای علمای پاکستان نیز هست ، زبانزد همگان است . همین  علمای فاسد از قبیل ، مفتی عبدالقوی ، مفتی فضل رحمان ، عمران خان که خود در احترا م به بر پایی احکام دین اشان جدیتی ندارند بعنوان ” بر پا داشتن احکام دین ” حکم به انفجارات انتحاری در افغانستان می دهند که موجب کشته شدن صدها نفر شده است ویا افراد را به جرم روزه نگرفتن در معا بر به شلاق می بندند

 

 واقعا که هر جا پای فساد اقتصادی وسیاسی و اخلاقی در میان است ، هر جا پای ریخته شدن خون ناحقی در میان است ، هر جا پای تعرض به حقوق کو دک و زن و انسان در میان است ؛ نام ” علمای اسلام ”  در کنار آن می درخشد .

راه و چاره ملت تحت ستم این ملا های ریا کار از ا یران تا افغانستان و پاکستا ن ، زدودن دین و دینداران چه عمامه بر سر و چه فکل کرواتی  از منا صب اجتماعی و مواضع قدرت سیاسی ا ست .

*******************************

شکنجه انسان و حیوان وایران و ایرانی در حکومت اسلامی

alandgoo

خشم «ریاض » از ج.ا. و شدت یافتن عملیات نظامی » حزب دموکرات کردستا ن ایران «

alandgoo

علت تحرکات ضد امریکایی خامنه ای پس از » برجام» چیست ؟

لینک صدای مقاله

 

 

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: