سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

ارد وگاه ” عسگر آباد ” ورامین ، جهنم روی زمین ، برای پنا هجویان “افغان “

shiro
به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

 

 در این پنا گاه که در حقیقت فقط یک انبا ر مسقف است با چند توالت غیر بهداشتی ، پناهجوی دستگیر شده ، از هیچ ا مکا نا تی برای  حداقل شرایط زیستن انسانی بر خورد دار نیست . حکومت و مقامات پر گوی نظام حاکم بر ا یران که تمامی کشور ها و مجا مع بین المللی را در مورد بر خورد های غیر انسانی با پناهجویا ن به نقد می کشد ، خود در بر خورد با پناهجویا ن عرصه را بر آنان سخت می گیرد تا بتواند تعداد هر چه بیشتر از آنان را به جبهه های جنگ و به کام مرگ بفرستد

***********************

» خامنه ای » ، با » انتخاب جنتی » ، نشان داد که بر سر نیزه نشسته است ..+ ویدیو. ترس خامنه ای از سقوط

alandgoo

علی لاریجانی رئیس مجلس دهم شد+کلاه بزرگی که «خامنه ای » بر سر اصلاح طلبان وشرکت کنندگان در انتخابات گذاشت

آنان که دانشجو و دستفروش و کارگر و حتی حیوانات را شکنجه می دهند + ویدیو .این ویدیو ها هولناک است 

alandgoo

» خامنه ای » ، با » انتخاب جنتی » ، نشان داد که بر سر نیزه نشسته است ..+ ویدیو. ترس خامنه ای از سقوط

alandgoo

جنازه غرق بخون بسیجی در سوریه و را ه سختی که در پیش داریم + ویدیو . هشدار ویدیو حاوی صحنه تا خوشایند است

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: