سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

تظاهر کنندگان فلسطینی به دست کودک خردسا ل “سنگ ” و پرچم فلسطین »می دهند .

shiro
به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

 

آیا استفاده از یک کودک 4-3 ساله د ر یک تظاهرات در مقابل نظامیان ارتش کشور اسراییل ، تظاهراتی که ممکنست هر لحظه به حشونت و در گیری کشیده شود از منظر انسا نی و اخلاقی مجا ز است ؟  این مرد فلسطینی کودک خردسال خود را به تظاهرات در مقابل نظامیان اسراییلی آ ورده است که این خود خطای بزرگی است و بعد به  یک دست وی پرچم فلسطین را داده است و به دست دیگر وی یک ” قلوه سنگ” می دهد که به سوی سربازان پرتاب کند  و چون می بیند که کودک به دستورات وی اعتنا نمی کند و به با زیگوشی خود مشغول است ، دا ئما برسر کودک فریاد می کشد که سنگ را پرتاب کند

 

 

********************************

خواهران حزب الله «هم چون به خلوت می روند آن کار دیگر میکنند»

شکنجه انسان و حیوان وایران و ایرانی در حکومت اسلامی

alandgoo

خشم «ریاض » از ج.ا. و شدت یافتن عملیات نظامی » حزب دموکرات کردستا ن ایران «

alandgoo

علت تحرکات ضد امریکایی خامنه ای پس از » برجام» چیست ؟

لینک صدای مقاله

 

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: