سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

“حسن عبا سی “و “عماریون ” به دنبا ل چه هستند ؟ نگاهی به نامه “عبا سی ” پس از آزاد شدن از زندان .

 

shiro

 به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

alandgoo

abbasi

انتشار نامه حسن عباسی بعد از دستگیری در سایت افسران حوان جنگ نرم  ( این سایت اکنون گویا بخاطر بازسازی  از دسترس خارج شده است )

علیرغم اینکه ” حسن عبا سی ” در پی شکا یت ” امیر پوردستا ن” یکی  از امرای ارتش ، به دادگاه  فرا خوانده و دستگیر شد ، اما با نگاه دقیقتر به  سخنرانی جنجا لی که موجب این افتضاح شد می توان به نکته ظریفی پی برد که  وی چه در سخنرانی سال 1389 و چه در “نامه ای که پس از آزادی از زندان منتشرکرد  مستتر است  هر چند که وی از به زبان آوردن آن  ابا دارد . این نوشته  کوششی است پی بردن به این نکته که می تواند بیانگر اختلافی باشد که در آینده میان اصولگرایان و دلواپسان و ” سپاه پاسداران ” خود را نشان خواهد داد .

  قبل ازآن با ید  بر این  نکته توجه کرد که عباسی از افراد بارز جناح ” دلواپس ” و از فعالین گروهک ” قرار گاه راهبردی عمار ” است و نقش اساسی در تئوریزه کردن سرکوب جنبش سبز و تجهیز نظری افراد وابسته به دارو دسته های چماقدار موسوم به ” نیروهای خود سر ” داشته است .

برای روشنی انداختن برنکته مورد اشاره ، باید  ابتدائا چند موضوع را یاد آوری کنیم  :
  • ارتش و فرماندهان آن در حکومت اسلامی ایران و در مقا یسه با ” سپاه ” از درجه دوم اهمیت بر خورد دا ر بوده و هستند  .  “خامنه ای” در همین انتصابا ت اخیر سرلشکر سپاهی ” باقری ” را بعنوان ” رییس ستاد کل نیروهای مسلح ” و یک سرلشکر مجرب ارتشی یعنی” سید عبدالرحیم موسوی ” را بعنوان فرد درجه دوم و زیر دست ” باقری ” منصوب کرد ویا در یکی از مهمترین قرار گا ههای عملیاتی نیروهای مسلح یعنی ” قرار گاه خانم الانبیا ء ” نیز یک سرلشکر سپاهی بعنوان فرمانده و سرلشکر ارتش ” حسین حسنی سعدی ” را بعنوان جانشین فرماندهی این قرار گاه تعیین کرد . یعنی در ج.ا.  در درجه دوم بودن اهمیت ارتش نسبت به سپاه بر هیچکس پوشیده نیست و این موضوع هم که ارتش در در قضایای سال 1388 در سرکوب مردم شرکت نکرد را همه می دانند و”عبا سی ” در سخنرانی که برایش دردسر ساز شد نکته مهمی را افشا نکرد . اما موضوع نا گفته ای  را که وی در آن سخنرانی بر آن تاکید کرد این بود که ارتش در ایران خواهان بر خورد با شورش های داخلی نیست .  در سال 1388 هم نظام خود، خوب می دانست که نباید با وارد کردن ارتش  به خیابان ، زمینه نافرمانی ارتشی ها در سرکوب تظاهر کنندگان را فراهم آورد .
  • اختلاف میان فرماندهان “سپاه ” و ” حسن عبا سی ” از سالهای دور وجود داشت و وی در سخن رانی های مختلف نقش خود را بعنوان ” استراتژ ” و ” برنامه ریز ” حکومت اسلامی به رخ همه از جمله فرماندهان سپاه می کشید و عموما هم می گفت که همه فرما ندهان سپاه ؛ وا حدهای دکترای خود را زیر نظر وی گذراند ه اند و آنان را  به نحو تحقیر آمیزی شاگرد خود می نامید . اگر به سخنرانی های وی بخصوص به سلسله درسهای وی مراجعه نمایید وی بندرت از فرماندهان سپاه آنطور که در ج.ا. معمول است بعنوان قهر مانا ن و نظریه پرداز سیاسی نام می برد .
  • برای تاکید بر این اختلاف می بایست به بر خورد تحقیر آمیز ” شمعخانی ” با وی اشاره کرد که در آن بر نامه زنده تلویزیونی ،شمعخانی  وی را به فرار از جنگ و جبهه متهم کرد و ” عباسی ” هم تقریبا حرفی برای دفاع از خود نداشت  وتنها توانست چند تصویر از خود نشان دهد که ا ثبات می کرد ،وی در سالها ی 1367-1366 در کردستان و نه در سالهای جنگ و در جبهه عراق حضور داشته است .
  • “حسن عباسی ” به حق ” استراتژ” و برنامه ریز دولت احمدی نژاد بود ، هر کلمه ای که ” احمدی نژاد ” به زبان آورد ، قبل از آن توسط “حسن عباسی” بعنوان مراحل تمدن سازی نظام اسلامی بیان شده بود .  وی در مورد پیش برد برنامه های هسته ای ، تئوری ” در جاده ای دو خود رو در روی یکدیگر می روند ؛ هر کدام که شک کند و جا بزند ، آن دیگری این یک را نابود خواهد کرد ” و بر مبنای همین تئوری بود که می گفت باید بی ترمز و بی مهابا در در اجرای منویات هسته ای ؛ در مقا بله با آمریکا ، به ایجاد تنش با این کشور پرداخت و طرف مقابل  یعنی آمریکا را را با حرکت بی مهابای خود به آزاد کردن راه وادار نمود ” در پی چنین تئوری بود که “احمدی نژاد ” موضوع ” براه افتادن لکوموتیو بی ترمز هسته ای ” را طرح کرد و نظا م و کشور را به این روز تباه انداخت . این تئوریسین دولت نهم تنها بعد از اینکه احمدی نژاد ، با  خامنه ای ، تضاد پیدا کرد به انتقاد از وی پرداخت و گرنه قبل از آن به طور کامل از وی حمایت می کرد و بعد که صاحبان قدرت روی از احمدی نژاد برگرداندند وی نیز با فرصت طلبی تمام ، شروع به شلیک توپخانه به سوی وی نمود . جالب توجه است که عموم اصطلاحات مورد استفاده ” خامنه ای ” در امور ژئوپولیتیک و استراتزیک ، اصطلاحاتی است که ابتدائا توسط ” عباسی ” بکار برده شد ، ” اصطلاحاتی مانند ، دولت سا زی اسلامی ، سیستم سازی برای دولت اسلامی  ، مخالفت با واژه ” خا ور میا نه ” ، تمدن سازی اسلامی از جمله این عبارات است . لازم به یاد آوری است که “عباسی ” در باره اختلافات ” احمدی نژاد ” با “خامنه ای ” و روحانیت بر علیه  وی ، اما در حمله او به ” سپاه ” و نامیدن آنان بعنوان ” برادران قاچاقچی ” در دفا ع از “سپاه ” کلمه ا ی بزبان نیاورد .

با این مقدما ت اکنون به سخنرانی درد سرساز وی بر می گردیم اودر این سخنرانی قبل از ا ینکه تاکیدی بر تخریب ارتش داشته باشد بر موضوع دیگری تکیه و تاکید داشته و چند بار آنرا تکرار می کند ، موضوعی که از دید بسیاری پوشیده ماند وآن اینکه وی می گوید :” ا ین چه ادعای سخیفی است که می کنید که گویا 100 هزار سپاهی کشور را می گردانند ، اقتصاد را و نظامیگری و ….” وی در ادامه با تاکید می گوید : ” آن چیزی که همه نقشه های دشمن رابر باد داده است ” خامنه ای ” است که درمقابل همه توطئه ها ایستا ده است ” . وی در این جملات سعی در بالابردن نقش “خامنه ای ” در مقابل سپاه را دارد و ا ین آن نکته ایست که “سپاه ” را بر آن داشت که از هم اکنون و با طرحهایی که برای انتخابات سال 96 دارد ، سخنرانی چندین سال پیش وی بعنوان نماینده بارز ” قرار گاه عمار ” و “جبهه پایداری ” را منتشر کرده و از هم اکنون به جنگ این گرایش برود . حمله به جبهه پایداری و عباسی خود به معنای حمله به جبهه پایداری و ” احمدی نژاد ” نیز هست . هر چند هم که عباسی از ” احمدی نژاد “تبری بجوید مردم این دو را از یک رسته دانسته و بی ابرو کردن ” عبا سی ” ضربه زدن به ” احمدی نژاد ” و پایداری ” ها نیز هست !!

این بر داشت با نظری به نامه ای که ” حسن عبا سی ” بعد از آزاد شدن از زندان در سایت ” افسران جوان جنگ نرم ” منتشر کرد ، تقویت می شود . وی در این نامه  به آنچه که در آن سخنرانی در باره بیطرف بودن ارتش نسبت به درگیری های داخلی گفت  اشاره ای نمی کند و ضمن حرفهای کلی در باره چند تن از امرای سپاه و ارتش بدون آنکه نامی از ” سپاه پاسدارن ”  بعنوان به عنوان یک مر کز هدایتگر امور سیاسی ببرد ، امرای سپاه را را ” ما لک اشتر های ” حضرت سید علی ” نامیده ، اما د ر عین حال تا کید می کند : “

 

آرایش کلاسیک جنگ حق و باطل، همواره می‌تواند مانند آرایش جنگ صفین باشد، که در آن علی (ع) به دلیل نبود عمار یاسر، مجبور به بازگرداندن مالک اشتر در واپسین لحظات پایانی منازعه شد.

اکنون در کارزارهای شبه صفین کنونی، «حضرت سیدعلی» مالک اشترهای خود را در ارتش و سپاه، پاک‌پور و پوردستان در زمین، شاه‌صفی و حاجی‌زاده و اسماعیلی در هوا، سیاری و فدوی در دریا، حاج قاسم در پهنه‌ی جهان اسلام را به‌عقب فراخوان نخواهد کرد؛ زیرا عمارهای او اجازه‌ی ایجاد انشقاق در عرصه‌ی عمومی را به دشمن نمی‌دهد.”

بخشی از نامه عباسی بعد از ازادی از زندان 

“عباسی ” در این نامه ،  خود و افراد “قرار گاه عمار ” بر آمده از درون ” جبهه پایداری ” را ” عمار ها یی ” می نامد که وظیفه اشان  قرار داشتن در کنار ” خامنه ای ” و جلوگیری از انحراف انقلاب و مبارزه با نقاق ( همان نقشی که عمار یاسر در کنار امام اول شیعیان داشته ) است و نقشی را که برای ” قاسم سلیمانی ” و سایر سرداران سپاه قا ئل است نقش فرماندهان نظامی است و نه بیشتر ، وی تاکید دارد که اگر ” عمار ها ” در کنار ” سید علی ” باشند ، وی فریب نخورده ومجبور نخواهد شد  ” مالک اشتر ” های خودر ا در هنگامه نبرد از جبهه فرا بخواند . در حالیکه  بر خلاف این نظر ” حسن عباسی”  ، ” سپاه پاسدارن ” نقش خود در ج.ا . را بسیار فراتر از فرماندهان نظامی صرف  دانسته و برای خود نقش هدایتگر سیاسی قائل است . وجود نهادی تحت عنوان ” اطلاعات سپاه ” که د رهمه موارد ” فرهنگی ” ، ” اقتصادی ” ، ” امنیتی ” و اجتماعی دخالت می کند تایید کننده ، واقعی بودن چنین نقشی است .

وی در این نامه می خواهد به ” خامنه ای ” بر پر اهمیت بودن نقش خود و جبهه پایداری در حفظ نظام ، نسبت به سردارنی که فقط نام آنان ونه نسبت سازمانی آنانرا می برد ، تاکید کند . وی در این نامه در حقیقت شکافی را که در میان اصولگرایان بوجود آمده و در حال پررنگتر شدن است  را به نمایش می گذارد . در یکسوی ا ین شکاف ، جبهه پایداری متشکل از طیف احمدی نژاد ، مصباح ، مداحان و قرار گاه عمار و در سوی دیگر سپاه پاسداران و بیت خامنه ای ( تولیت های آستا ن ها ، بنیادها ) بعنوان خدایان قدرت اقتصادی ، نظامی و تشکیلاتی  است . وی در حقیقت می خواهد بر نقش پر اهمیت خود و دلواپسان و پایداری ها بعنوا ن عناصر هدایتگر سیاسی تاکید کند و در حقیقت با دادن عناوین نظا می  به سپاهیان   نقش سیاسی سپاه پاسداران را نزد خامنه ای،  زیر سئوال ببرد .

حقیقت چیست ؟ آیا سپاه پاسداران یک تشکیلات صرفا نظامی است ؟

 در مقا یسه با سایر گروههای قدرت در حکومت اسلامی ، سپاه پاسدارن توانسته بعنوان مجموعه ای متشکل که دارای اقتدارسازمانی  ، قدرت مهیب نظا می و انتظامی و امنیتی و مالی و انسجام فکری برای اداره حکومت است ، “خامنه ای ” را بطور کامل در چنگال خود بگیرد وتبدیل به جناحی قدرتمند در درون نظام اسلامی شود . این آن موضوعی است که آرام و قرار را از سایر گرایشات اصولگرایی گرفته است . انتصابات اخیر در ستاد کل نیروهای مسلح ، در قرار گاه ” خاتم الانبیاء” بعنوان مهمترین قرارگاه عالی عملیاتی – نظامی  در حکومت اسلامی که  امرای ” سپاهی ”  بعنوان فرماندهان آن و از سوی ” خامنه ای ” منصوب شدند ، عملا سایر گرایشات را از مراکز عالی عملیاتی حذف کرده است ، و “عماریون ” بعینه می بینند که اگر فردا روزی   و به قول ” عباسی ” حضرت آقا ” از این دنیا برود دست اینان به هیچ جای قدرت نخواهد رسید .

این  یکی از آن تضادهایی است که بر حرکت آتی حکومت اسلامی تاثیر مهمی خواهد داشت . جبهه پایداری و احمدی نژاد از یاد نبرد ه اند که آن گرایشی که پا بپای ” روحانی ” و ” اعتدالگرایان ” از برجام ” اما با چراغ خاموش حمایت کامل  کرد ،” سپاه پاسدارن ” بود که بنگاههای اقتصادی تحت کنترلش بیشتر ین آسیبها را از تحریمها دیده بودند . جبهه پایداری و عماریون و عبا سی بر آنند که ” سپاه پاسدارن ” تشکیلاتی است که اسلام را برای قدرت سیا سی –نظامی  خود می خواهد و اسلام سپا هی ها  را نزدیک به اسلام عرفی ایرانیان می دانند .نقطه تاکیدات سپاه در بیانیه هایش اساسا سیاسی است تا مذهبی و این موضوع زمینه گردش فکری سپاهی ها را  در آینده در دور شدن از ” اسلام بشدت ارتجاعی ” مصباح و پایداری ها و مداحان فراهم خواهد کرد .

    مصباح و دار و دسته اش د رجبهه پایداری از فردایی که حکومت اسلامی بطور کامل بدست سپاهی ها بیفتد سخت نگرانند . از کم شدن نقش روحانیون در اداره کشور تحت حاکمیت “سپاه ” بشدت آشفته اند و مطمئن هستند که در هر اختلاف میان “سپاه” و “روحانیت ” بعد از خامنه ای ، مردم برای راندن روحانیون از قدرت ، جانب ” سپاه ” را خواهند گرفت .

در همین چند روزه در بعضی از پا یگاههای خبری اصولگرایان و از جمله سایت نردیک به ” حسن عباسی ” یعنی سایت ” ا فسران جوان جنگ نرم ” ، تبلیغ به نفع ” احمدی نژاد ” کلید خورده است .و درست بعد ازاین  تبلیغات به نفع ” احمدی نژاد ” بود که  این  سایت ” که از طرفدارن مهم “حسن عباسی ” هم  بود به بهانه ” با ز سازی ” از دسترس خارج شده است و باید دید آیا بازهم اجازه فعالیت به وی خواهند داد ؟

 در عین حال گرایش غالب در میان سپاه پاسدارن و بیت خامنه ای رها شدن از دست همراهان  بشدت غیر تشکیلاتی ، عقب مانده و نامتجانس دیروز خود از قبیل مداحان ، دلواپس ها ، حسن عباسی   بعنوان کنشگرانی فعال اما غیر قابل کنترل  است . سپاه پاسدارن و خامنه ای  بر آنند  که اکنون برای ادراه کشور طرحی نو در اندازند و می خواهند که در میان هواداران حکومت اسلامی دست به خا نه تکانی اساسی بزنند .  در باره ویژگی های طرحهای سپاه و خامنه ای برای اداره کشور بعد از بر جام و روحانی باید مقاله ای مستقل نوشت .

afsaran

. سایت افسران جوان جنگ نرم که یعد از تبلیغ سفرهای احمدی نژاد  با بهانه بازسازی از دسترس خارج شد تلفن های داده شده هردو دروغین هستند .

Tagged as: , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: