سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

استخری که در آن بی حجا ب و با حجاب ، بیکینی و “بور کینی ” در کنار یکدیگر شنا می کنند .

shiro

 به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

می دا نید که لغت ” بور کینی ” از تر کیب ” برقع – در تلفط لاتینی بورکا ” و ” بیکینی ” بوجود آمده است و منظور از این لغت پوششی منا سب خانم هایی است که می خواهند ضمن پوشیده بودن اندامشان در سوا حل و استخرهای شنای مختلط و در کنار د یگر مردم از طبیعت لذت ببرند .

 در این ویدیو می بینید که خانمهای مسلمان که دغدغه حجاب دارند براحتی در کشوری اروپایی و با مفررات سکولار با حفظ عقاید  و پوشش مورد علاقه اشان آزادانه به شنا کردن مشغول هستند که این خود موفقیت ” عقلانیت سکولار ” در بوجود آوردن جوا مع چند فرهنگی است . که البته این اقدام ، خود ، در منزوی کردن عقا ید افراطی که سعی در جذب جمعیت مسلمان این کشور ها را دارند بسیار مهم است

اما طرح چند  پرسش و بیان یک نظر :

  • جوامع سکولار از اینکه افراد با عقاید مخالف و حتی متضاد با نظرات عموم مردم و حاکمیت سیاسی ، ابراز وجود کنند و به بیان نظرات و حتی تبلیغ شیو ه های زندگی خود بپردازند هیچ ترسی به دل راه نمی دهند .
  • چرا جوامع اسلامی چنین جرا تی ندارند ؟ چرا در ایران و پاکستان و عربستان ، ابراز عقیده و به جا آوردن آداب زندگی ، یک دگر اندیش حتی مسلمان را نمی دهند و از همراه شدن جمعیت مسلمان با  آن دگر اندیش سخت هراس دارند ؟  رانند گی زن مسلمان در عربستان سعودی ، داشتن مسجد برای اهل سنت در حکومت اسلامی ایران ، وجود زن و دختری که بخواهد فقط کمی ازاد تر از سنتها ی دینی زندگی کند و…….
  • اما بیان یک نظر : حدود صد سال پیش نیز درجوامع اروپایی سعی بر این بود که هر اقلیتی را به رنگ اکثریت کرده و فرهنگ خود را تنها فرهنگ انسانی می دانستند . ، گوش سرخ پوست را می بردند و بومی هندو ستانی  را لینچ می کردند و ….  اما انسان اروپایی ا کنون از مراحل اولیه مدرن به مراحل بالاتر آن رسیده است و حتی “پست مدرن ” شده است و به پدیده ای به نام ” جوامع چند فرهنگی ” معتقد شده است ، یعنی ” زندگی کن و بگذار زندگی کنند ” و خلاصه اینکه از در آوردن همه به رنگ خود یا همان “آسیمیلیزاسیون “دست کشیده است  تنها محدودیت همان حفظ وحدت سیاسی – اجتماعی به منظور زندگی آسایشده برای بیشترین جمعیت مردم است .
  • و نهایتا اینکه با توجه به مقدمات بالا ، تلا ش رهبران سیاسی – اجتماعی کشور های مسلمان برای اینکه می خواهند سنی یا بهایی با بی حجاب  را به ما نند خود کنند و در این را ه،شلاق می زنند و سر می برند و خواهر کشی و دختر کشی می کنند بیانگر اینستکه این کشورها و جوامع در مراحل ابتدایی رشد خود و راه یافتن به شاهراه ترقی و مدرنیته و سکولاریزم هستند . بعد از چند دهه این رهبران و پشتیبانان آنان نیز به پذیرش جوامع چند فرهنگی و سکولاریزم و عقلانیت مدرن خواهند رسید  و عقاید شان از پهنه اجتماع محو خواهد شد . البته مبارزات روشنفکران و رهبران جوامع مدنی در سرعت بخشیدن به این روند و پروسه از اهمیت اساسی بر خور دار است .
  • *************************************

 

 

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: