سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

علت رواج ” دروغ و دروغگویی ” در میا ن مردم

 

parcham2

در این ویدیو کمدی  ،  بروشنی نشان داده می شود که علت اساسی رواج دروغ و تقلب ، فرهنگی است که حکومت اسلامی  و با شیو ه ای که دولتمردان  در زندگی خصوصی و فعالیت های سیاسی خود در پیش گرفته اند ، رواج می دهند .

——————————-

 

رمز گشایی از دستگیری حسن عباسی

حزب دموکرات کردستان ایران و جیش العدل نه در پی اعتلای مبارزات مردم که در پی ایجاد ناا منی در کشور هستند .

در «ایران » ، » پاکستان » و «ا فغا نستا ن » در کنار ا فشای هر فساد نا م «علما ی عظا م » می درخشد .

از کودتا و حمله خارجی بیزاریم حتی اگر بر علیه بدترین نوع حکومتها باشد

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: