سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

چرا رفسنجانی هم از اعدامهای سا ل 1367 دفاع کرد ؟ متصلست او ، معتدل است او!!

 

parcham2

 به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

” هاشمی رفسنجانی ” هم بالاخره در باره ا عدامهای جنایتکارانه سال 1367 که در جریان آن هزاران زندانی وابسته به گروههای سیا سی مخالف حکومت اسلا می به نحوی نا جوانمردانه اعدان شدند ، لب به سخن گشود و بدون اینکه به اصل موضوع ” اعدامها ” اشا ره کند گفت :

 آقای هاشمی رفسنجانی گفته است که موج انتقادها از اعدام‌ هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ برای خدشه وارد کردن به احمد خمینی و دیگر اعضای خاندان خمینی ایجاد شده است.

به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص، آقای رفسنجانی در جلسه این نهاد گفته است: “یکی از اهداف شوم دشمنان از طرح مسائل اخیر، خدشه وارد کردن به جایگاه مرحوم حاج احمد آقا و بیت معزز امام در جامعه است که نباید اجازه داد به اهداف خود برسند.”

این روباه درمانده مکار ، که نه دنیای ما را دارد و نه آخرت آنها را !! و به چوب دوسر طلا !! تبد یل شده است  در سخنان خود نه به موضوع ” ا عدا مها ” که برایش آبروی ” حاج احمد آقا ” و بیت باصطلا ح معزز ” امام ” ا ز اهمیت اسا سی بر خوردار است ، اساسا در فکر حفظ جایگاه متزلزل خود در حکو مت در مانده ” اسلامی ” است ، تو گویی نمی داند که امام و بیت نامعزز آن اکنون دیگر ابرویی ندارند کع کسی در فکر خدشه وارد کردن به آن باشد .

” رفسنجانی ” مکارو درمانده امید دارد تا با پا بر خون بناحق ریخته زندانیان در آستانه ” خدایگان قدرت ” آرزوی خود را برای پرتاب نشدن از چرخه قدرت در نظام ظالم اسلامی حاکم بر ایران ، پیشانی بر زمین ساییده و گدایی قدرت و منصب کند . حفظ  امکانات فراوانی که هنوز چه از نظر مالی و چه از نظر اجتماعی در اختیار این روباه مکار است ، بالاخره وی را در تصمیم نهایی به دفاع از ظالم و ظلم کشاند و آن یکی به نعل و یکی به میخ زدنها در دفاع از اصلاح طلبان حکو متی را نیز بدست فراموشی سپرد و نشان داد در حکومت اسلامی هر معتدل تا وقتی  متصل به حکومت جهل و جنایت ، اسلامی حاکم بر ایران باشد لاجرم به دفاع از آن بر خواهد خواست . در ویدیوی زیر بحشی از امکاناتی که آقایان ” معتدل ” را  برای اد دست ندادنشان به هر حال به حکام ظلم و جور وابسته می کند را به عینه می بینید . این ویدیو از ویلایی مجلل مشرف به ” لتیان ” که در اختیار وی و وابستگان وی است پرده بر می دارد .

**********************************

«کوروش کبیر » در نجا ت یهودیا ن از نابود شدن تاریخی اشتباه کرد ! اسرا ییل اکنون به دشمن ملت ایران تبدیل شده است .

 

Tagged as: , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: