سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

من همجنسباز نیستم ، من همجنسگرا هستم .

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

aram

فرق میان ” همجنس باز ” و همجنسگرا ” چیست ؟

مجری شیکه من وتو ، در وید یویی مطرح می کند که ” همجنس باز ” نیست و ” همجنس گرا ” است . در حقیقت هم آنطور که می توان فهمید بین این دو فرق است . در ادبیات و تجربیات زندگی روز مره اجتماعی ما ایرانیان ، ” همجنسباز ” کسی بود و هست که سعی دارد ” هم جنس ” خود را مورد سوء استفاده جنسی قرار دهد ، مثلا مردی که سعی می کند ، از یک پسر بچه سوء استفاده جنسی نماید . ا ما همجنسگرا ، زن یا مردی است که بفکر سوء استفاده از همجنس خود یا آزار دادن کسی و بخاطر ارتباط جنسی نیست ، بلکه  می خواهد در یک ارتباط  عاطفی آ گاهانه  با همجنسی باشد که وی نیز گرایش جنسی مشابه وی دارد .

 

 

 

Tagged as: , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: