سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

رسم عجیب در چین : لمس سینه های عروس در ازای دادن شاباش

 

dance2

 

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

واقعا که بع قول معروف پول را روی سنگ سخت بگذاری آ ب می شود بتازگی در دنیای مجازی ، ویدیویی منتشر شده که نشان می دهد در یک جشن ازدواج در ” چین ” حضا ر در ازای دادن ” شاباش ” به عروس خا نم ، حق دارند سینه های وی را لمس کنند . جالب اینکه  که در این مراسم ، زنانی هم که به عروس خانم شاباش می دهند نیز ، سینه های وی را لمس می کنند ، و موضوع جنبه ” سکسی ” ندارد ! عجیب است در مناطقی از کره خاکی ، زن و دختر را  می کشند چون در از خود ویدیی را به نمایش گذاشته ودر منا طقی از دنیا وضعیت به صورتی است که در ویدیو می بینید .

 

 

 

 

 

****************************

 

****************************

 

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, موزیک و ترانه, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

رسم عجیب در چین : لمس سینه های عروس در ازای دادن شاباش

 

dance2

 

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

واقعا که بع قول معروف پول را روی سنگ سخت بگذاری آ ب می شود بتازگی در دنیای مجازی ، ویدیویی منتشر شده که نشان می دهد در یک جشن ازدواج در ” چین ” حضا ر در ازای دادن ” شاباش ” به عروس خا نم ، حق دارند سینه های وی را لمس کنند . جالب اینکه  که در این مراسم ، زنانی هم که به عروس خانم شاباش می دهند نیز ، سینه های وی را لمس می کنند ، و موضوع جنبه ” سکسی ” ندارد ! عجیب است در مناطقی از کره خاکی ، زن و دختر را  می کشند چون در از خود ویدیی را به نمایش گذاشته ودر منا طقی از دنیا وضعیت به صورتی است که در ویدیو می بینید .

 

 

 

 

 

****************************

 

****************************

 

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, موزیک و ترانه, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here