سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

شادی و رقص دختران مدرسه ای در ایران در مقابل دوربین

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

” پری رو تاب مستوری ندارد .. چو در بندی ز روزن سر برآرد .” حالا حکایت حکومت اسلامی ایران است که با هزار آیه و حدیث بر سر دختران مقنعه و بر تن آنان روپوش می کند و آنان از هر روزن که بتوانند سر بر آورده و رقصا ن و پای کوبان و شادی کنان ، همه این قوانین ظالمانه را به سخره می گیرند .

 

 

 

******************************

 

» آهنگ » سمرقندی » آرزویم اینست » با اجرای » نگینه اما ن قل اوا «

 

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, موزیک و ترانه, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: