سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

وزیر دولت مغولستا ن در اعتراض به قرار داد ذلت بار با “چین” ، خود را به آتش کشید .

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

وزارت معادن دولت مغولستان ، تصمیم می گیرد ، طی قرار دادی کارگران معدن ذغال سنگ خود را که یکی از بزرگترین معادن ذغال سنگ در جهان است را طی قراردادی به شرکتی در “جین ” منتقل کند . کارگران  معدن مزبور به این قرار داد معترض بوده اند و می گفته اند که این شرکت طی سالهای 2013 و 2014 ، 2000 نفر کارگران را اخراج کرده است .وزیر “کار ” دولت مغولستان به آنان قول ابطال قرار داد را می دهد .  در گردهمایی اعتراضی کارگران ، وزیر کار ” اس . اردن ” از ابطال قرار داد اعلان نا توانی می کند و می گوید : اگر قرار است زندگی کارگران با این کار به آتش کشیده شود من قبل از آن خود را به آتش می کشم و در مقابل چشمان کار گران معترض که با دست نوشته های اعتراضی در گرده همایی جمع شده بودند خود را به اتش می کشد . وزرای دولت در ایران باید از غیرت این وزیر مغول بیاموزند که هزار ، هزار کارگر را اخراج می کنند و با آن همه ادعا که در دفاع از کارگر و مستضعف که دارند به روی مبارک هم نمی آورند .

 

 

**********************************

 

حادثه ی فرودگاه شیراز و برخورد بسیار زننده مسئولین آن با مسافرین وحشت زده 

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سفرنامه و خاطرات

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: