سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

مردم وفراغت از امر و نهی های حکومتی

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

مردم ما فارغ از هر نوع دین و آیین و سیا ستی که به آن پایبند باشند ، مردمی هستند که محدود شدن به قا لبهای زیستی دینی و اید ئولوژیک را نمی پذیرند . یکی از چالشها ی اسا سی که مسلمانان سیاسی یا اسلام سیاسی با آن روبروست  پوشاندن روسری و قبای عربی زنانه به نام روپوش به تن زنان و دختران ایرانی است . اما همین زن یا دختری که حکومت بزور بر تن او روپوش و بر سرش روسری کرده است ، بمحض آنکه چشم انکر و منکرهای حکومتی را دور می بیند ، نه تنها روسری از سر می گیرد و امر و نهی و حدیث و ای زن به تو اینگونه خطابست را ندیده می گیرد که  چنان خوی دنیایی و امر لیبرال ” زندگی کن و بگذار زندگی کنند ” را اجرا می کند که شادترین و آزاد ترین مردم جهان هم به گرد پای او نمی رسند . در این ویدیو می بینید که این دختر زیبا و با نمک ایرانی بر سقف یک اتومبیل چگونه هوس انگیر میرقصد و قوانین من در آوردی حکومتی را به هیچ می انگارد .

 

 

***********************

» آهنگ » سمرقندی » آرزویم اینست » با اجرای » نگینه اما ن قل اوا «

اجرای آهنگ زیبای لری از گروه » روناک «

زبان فارسی زبان خنیاگران رند بیتاب عشق زمینی است ، + ویدیو ی رقص و ترانه اصیل فارسی تاجیکی

رقص زیبای سخنگوی وزارت امور خارجه » روسیه خانم » ماریا زاخاروا «» برای خبرنگاران + ویدیو
 
28-این است رقص اصیل سنتی ایرانی – زنی به ظرافت آهوی خرامان و زیبایی طبیعی طاووس هزار رنگ27
رقص زنان کولابی با لباس های محلی منطقه ختلان زمین + باز نویسی ترانه به فارسی26
 
زبان فارسی زبان والای عشق است ، به این رقص مردم » بدخشان » نگاه کنید

 

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, موزیک و ترانه, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: