سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

سخنا ن بحق یک روحا نی معترض بر سر منبر به وضعیت بد اجتماعی و معیشت مردم

shiro
به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

این روحا نی که از وضعیت بد زندگی مردم و جوانان و فروش کلیه به فغان آمده است ، سخنا ن افشا گرانه ای را مطرح می کند . سخنش از دل بر می خیزد و بر دل می شینید ولی باید به ایشان و هزاران روحانی دیگر گفت : تا روحانی و مراجع دینی و تاسیسات مذهبی در سیاست دخالت می کنند و آنرا به انحصار خود در آورده و عملا  از دخالت متخصصین در اقتصاد و سیاست  جز آنانی که تابع سیاستهای نابخردانه روحانیت باشند جلوگیری بعمل می آورند وضع همین است و دین هم اعتبار خود را ذر نزد مردم از دست می دهد .

 وی می گوید : ما کار ایجاد کرده ایم ء ما برای کسی جهیزیه تهیه کرده ایم ؟  ما مسائل را بسیار ساده گرفته ، ساده اندیش بوده و اهل فکر کردن نیستیم . کجا به یک جوان کمک کرده  ایم ، کجا به یک زن که کلیه اش را می فروشد کمک شده ؟ ….

 

************************************************

 

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سفرنامه و خاطرات, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: