سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

در کهریزک بر من چه گذشت 2

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

چگونگی کشته شدن “محمد کامرانی” و “محسن روح الامینی” در برابر چشمان ما

 

مرتضوی سعی داشت که از ما رضا یت بگیرد و اینکه ما بگوییم که این وقایع بر ما نه در ” کهریزک ” گذشته است . بارها نمایندگان مجلس به اوین آمدند و به آنان شرح وقایع را گفتیم و….. شرح سرنوشت شکایت 95 نفر از بازداشت شدگان ” کهریزک ” از آنچه که بر آنان گذشت .

 

*****************************************************************

 

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: