سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

ذکر خاطره ای از رضا شاه بزرگ و زحماتی که ایشان برای بنیاد گذاشتن ” دانشگاه تهران ” کشیدند .

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

در یک برنامه زنده تلویزیونی ” پرفسور حسابی ” هر آنچه را که روحانیت حاکم بر ایران در سیاه کردن زحمات ” رضا شاه ” بزرگ بافته بودند ، پنبه کرد . وی در بازگویی این خاطره از دقت ، نظم ، مسئولت پذیری و ایران دوستی رضا شاه یعنی همه آنچه که حاکمان فعلی بر ایران فاقد  آن هستند سخن بمیان می آورد .

 

 

*************************************************************

 

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سفرنامه و خاطرات, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: