سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

گر “سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار” این کو دکان ایران زمین حتی شناسنامه ندارند که بتواننددر مدرسه ثبت نام کنند .

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

وبلاگ ” کاوه فرزند ملت ” به مناسبت آغاز سال تحصیلی ، افشای وضعیت مفتضح آموزش و پرورش و تحصیلات فرزندان ما

alandgoo 

مجموعه ویدیو ها از وضعیت  آمورشی  در مناطق روستایی

 

افشاگری های سپاه بر علیه دولت روحانی را به سند ناکارآ مدی مجموعه نظام اسلامی حاکم بر ایران تبدیل کنیم .

اخیرا و در فضای مجازی ، شاهد تبلیغات و انتشا راتی از سوی رسانه های وابسته به ” سپاه” برای نشان دادن نا کار آمدی ” دولت روحانی ” هستیم . این ویدیوها که حاوی گزارشات مستند و فیلمبرداری با کیفیت خوب است را می توان با افزودن مقدمه ای به سند ناکار آمدی مجموعه نظام حاکم تبدیل کرد و نشان داد که سپاه و جهاد و نهاد و خامنه ای و بیت خود نیز سهم اساسی در بوجود آمدن فقر و فاصله طبقاتی و فساد و فحشا دارند . درویدیویی که اکنون می بینید نشان داده می شود که فرزندان با استعداد ایران زمین در روستاها و مناطق مرزی حتی شناسنامه ندارند که بتوانند خود را ایرانی  و متعلق به این سرزمین بدانند. و کلاسهای درسی در کپر و آغل گوسفندان بر پا می شود .و این در حالی است که فرزندان سران حکومت از بهترین امکانات آموزشی و زندگی بر خوردار هستند . این ناکار آمدی ها ست که دشمنان خارجی و متحدان داخلی ایرانی آنها  را امیدوار کرده است تا بتوانند در این مناطق  فقر زده ،آشوب به پا کرده و مردم به جان آمده را بخود جلب کنند و زمینه جنگ داخلی در ” ایران زمین ” را برپا کرده و کشور ما را مانند ” عراق ” و ” سوریه “کنند .

“حکومت اسلامی ” نیز با بی لیافتی و دزدی و اختلاس و عدم توانایی در  بر آورده کردن اولیه ترین نیازهای مردم ، به اندا زه دشمن خارجی در ضربه زدن به وحدت ملی و تضعیف قدرت مستقر  مرکزی  و راندن مردم ناراضی بسوی
دشمن خارجی نقش دارد .

 

 

 

********************************************************

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سفرنامه و خاطرات, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: